این وب سایت دارای مطالبی در مورد دخانیات و ادوات وابسته می باشد و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران بازدیدکننده باید بالای 18 سال باشند

Frank rocky fiegel

ایده ملوان زبل از یک ملوان واقعی با یک چشم به نام فرانک راکی فیگال که در چستر ایلی نویز زندگی می کرد الهام گرفته شده بود که به خاطر کشیدن پیپ و دعواهای زیاد معروف بود.

frank rocky fiegel

خواندن 301 دفعه