این وب سایت دارای مطالبی در مورد دخانیات و ادوات وابسته به آن می باشد. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران بازدیدکنندگان می بایست بالای 18 سال باشند.

كبريت انجمن پيپ و نجات جان ما

شايد باورتون نشه ولی كبريت انجمن پيپ جان من و همسرم رو نجات داد،
جاده برفی تبريز
برف
برف
كولاك
طوفان
سرما
اين انسان كه جانش به لحظه ای بنده
شدت سرما وحشتناك
پيپم رو تازه گرفته بودم
قبل از سفر به خانم گفتم كنسول وسط برای پيپ و وسايله منه دست نزنی
خوشحال برای سفر به سمته مقصد
فكر نمی كردم اين اتفاق پيش بياد
خودرو من و خانم رسما يخ زده بوديم
ترافيك صفحه برای ماشين نگذاشته بود و خلاصه ماجرا خاموش و بدونه هر وسيله گرمايی
كنار جاده هرچی گيرمون ميومد با كبريت بلندی كه انجمن پيپ بهمون داده بود آتيش روشن كرديم
خاطره من از انجمن پيپ
بهمن ١٣٩٥

خواندن 132 دفعه