این وب سایت دارای مطالبی در مورد دخانیات و ادوات وابسته به آن می باشد. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران بازدیدکنندگان می بایست بالای 18 سال باشند.

فروش پیپ استفانو

استفانو (stefano santambrogio) یکی از معدود کمپانی های دارای سابقه تاریخی و طولانی است که در سال 1912 بنیان گذارده شده است.
اکنون توسط نسل سوم این خانواده بنا به گفته خودشان بر اثر تلاش ها و فداکاری های بسیار هنوز پابرجاست و با سابقه صد ساله پشت سر خود، به کار خود ادامه می دهد و در راه کسب و کار و تجارت خود به عنوان الگویی بی نظیر و غیر قابل رقابت پیشرفت کرده است.

علم و آگاهی در کنار شور و اشتیاق درونی منجر به نهایت کمال در تولیدات این کارخانه شده است چیزی که حاصل یک قرن تجربه در این خانواده می باشد.

سه نسل از یک خانواده که خود را وقف این صنعت و هنر زیبا کردند و در این راه از هیچ چیز فروگذار نکرده اند .

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيپ استفانو کد 601

خواندن 247 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيپ استفانو کد 602

خواندن 226 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيپ استفانو کد 603

خواندن 231 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيپ استفانو کد 604

خواندن 238 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيپ استفانو کد 605

خواندن 251 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيپ استفانو کد 606

خواندن 237 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيپ استفانو کد 607

خواندن 248 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيپ استفانو کد 608

خواندن 254 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيپ استفانو کد609

خواندن 274 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيپ استفانو کد 610

خواندن 252 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيپ استفانو 611

خواندن 250 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيپ استفانوکد 612

خواندن 242 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيپ استفانو کد 613

خواندن 219 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيپ استفانو کد 614

خواندن 217 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيپ استفانو کد 615

خواندن 227 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

پيپ استفانو کد 616

خواندن 201 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيپ استفانو کد 617

خواندن 200 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيپ استفانو کد 618

خواندن 213 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيپ استفانو کد 619

خواندن 240 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيپ استفانو کد 620

خواندن 207 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيپ استفانو کد 621

خواندن 217 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيپ استفانو کد 622

خواندن 228 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيپ استفانو کد 623

خواندن 231 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيپ استفانو کد 624

خواندن 211 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيپ استفانو کد 625

خواندن 199 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيپ استفانو کد 626

خواندن 217 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

پيپ استفانو کد 627

خواندن 213 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيپ استفانو کد 628

خواندن 233 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيپ استفانو کد 629

خواندن 233 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پيپ استفانو کد 630

خواندن 229 دفعه