این وب سایت دارای مطالبی در مورد دخانیات و ادوات وابسته می باشد و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران بازدیدکننده باید بالای 18 سال باشند

Merry Christmas

Merry Christmas to all who celebrate and an early merry Christmas to Armenians specially Iranian Armenians (who celebrate it on January 6)

pasargad tabac & cafe artin

Kiss

خواندن 1731 دفعه