این وب سایت دارای مطالبی در مورد دخانیات و ادوات وابسته می باشد و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران بازدیدکننده باید بالای 18 سال باشند

هفت کلمه ای که هر پیپ کش باید در مورد آنها بداند ! ( قسمت چهارم )

 

مورتیس / مورتس یکی از اجزا جدا ناشدنی و اصلی ساختمان هر پیپ بحساب می آید .

سوراخی در انتهای شنک که قسمت استومل را به قسمت استم متصل میکند .

این قسمت بصورت دستی با قسمت دیگر یعنی تنون که زائده ای در انتهای استم است ، باهم جفت میشوند .

تنون بعنوان قسمت نرینگی و مورتس بعنوان قسمت مادگی ، در کنار هم اتصالی را ایجاد میکنند که در واقع ضعیف ترین قسمت در ساختار هر پیپ نیز است .

بنابراین در هنگام باز و بسته کردن این قسمت کمال دقت و احتیاط را همواره داشته باشید و سعی کنید هنگامی که پیپ هنوز گرم است استم را از کاسه جدا نکنید .


 

خواندن 191 دفعه