• 02126403387 - 09352200077
-->

فروشگاه زیپو

کافه آرتین عرضه کننده معتبرترین عرضه کننده فندک زیپو در ایران با یک سال گارانتی است.

کلیه فندک های عرضه شده در کافه آرتین دارای یک سال گارانتی مغزی بوده و تا زمان عدم استفاده قابل عودت به شعبه فروشنده میباشند.

 

 

 قیمت ها نوسان دارد و قیمت فروشگاه ملاک است 

میرداماد رز میرداماد ط2

زیپو کد 1 / 145000 تومان زیپو کد 2 / 148000 تومان زیپو کد 3 / 148000 تومان
زیپو کد 4 / 195000 تومان زیپو کد 5 / 155000 تومان زیپو کد 6 / 145000 تومان
زیپو کد 7 / 185000 تومان زیپو کد 8 / 165000 تومان زیپو کد 9 / 265000 تومان
     
 زیپو کد 10 / 154000 تومان  زیپو کد 11 / 165000 تومان  زیپو کد 12 / 155000 تومان
     
 زیپو کد 13 / 152000 تومان  زیپو کد 14 / 245000 تومان  زیپو کد 15 / 185000 تومان
   
زیپو کد 16 / 182000 تومان  زیپو کد 17 / 245000 تومان  زیپو کد 18 / 142000 تومان
     
 زیپو کد 19 / 265000 تومان  زیپو کد 20 / 245000 تومان زیپو کد 21 / 185000 تومان 
     
 زیپو کد 22 / 178000 تومان زیپو کد 23 / 182000 تومان   زیپو کد 24 / 245000 تومان
     
 زیپو کد 25 / 176000 تومان  زیپو کد 26 / 162000 تومان  زیپو کد 27 / 175000 تومان
   
 زیپو کد 28 / 184000 تومان  زیپو کد 29 / 185000 تومان  زیپو کد 30 / 194000 تومان
     
زیپو کد 31 / 146000 تومان   زیپو کد 32 / 143000 تومان  زیپو کد 37 / 270000 تومان
     
 زیپو کد 38 / 280000 تومان  زیپو کد 39 / 139000 تومان  زیپو کد 40 / 138000 تومان
     
 زیپو کد 41 / 250000 تومان  زیپو کد 42 / 180000 تومان  زیپو کد 45 / 148000 تومان
     
زیپو کد 46 / 140000 تومان  زیپو کد 48 / 190000 تومان  زیپو کد 49 / 150000 تومان
   
 زیپو کد 50 / 195000 تومان  زیپو کد 51 / 146000 تومان  زیپو کد 52 / 145000 تومان
     
 زیپو کد 53 / 159000 تومان  زیپو کد 54 / 164000 تومان  زیپو کد 55 / 147000 تومان
     
زیپو کد 56 / 165000 تومان   زیپو کد 57 / 198000 تومان  زیپو کد 58 / 188000 تومان
     
زیپو کد 59 / 195000 تومان   زیپو کد 60 / 165000 تومان  زیپو کد 61 / 157000 تومان
     
 زیپو کد 62 / 175000 تومان  زیپو کد 63 / 145000 تومان  زیپو کد 64 / 195000 تومان
     
 زیپو کد 65 / 175000 تومان  زیپو کد 66 / 195000 تومان  زیپو کد 67 / 165000 تومان
     
 زیپو کد 68 / 165000 تومان  زیپو کد 71 / 155000 تومان  زیپو کد 74 / 145000 تومان
     
 زیپو کد 75 / 165000 تومان  زیپو کد 77 / 155000 تومان  زیپو کد 78 / 175000 تومان
     
 زیپو کد 79 / 165000 تومان  زیپو کد 80 / 195000 تومان  زیپو کد 81 / 175000 تومان
     
 زیپو کد 82 / 155000 تومان  زیپو کد 83 / 145000 تومان  زیپو کد 84 / 135000 تومان
     
 زیپو کد 85 / 175000 تومان  زیپو کد 86 / 155000 تومان  زیپو کد 87 / 145000 تومان
   
زیپو کد 88 / 150000 تومان  زیپو کد 89 / 160000 تومان زیپو کد 90 / 160000 تومان 
     
 زیپو کد 91 / 160000 تومان  زیپو کد 92 / 295000 تومان  زیپو کد 93 / 150000 تومان
     
 زیپو کد 94 / 150000 تومان  زیپو کد 96 / 220000 تومان  زیپو کد 97 / 165000 تومان
     
 زیپو کد 98 / 180000 تومان  زیپو کد 100 / 170000 تومان  زیپو کد 101 / 160000 تومان
     
 زیپو کد 102 / 160000 تومان  زیپو کد 103 / 135000 تومان  بنزین زیپو / 13000 تومان
     
 فتیله زیپو / 8000 تومان  سنگ زیپو / 8000 تومان  

 

 

برای تهیه کالای مورد نظر خود میتوانید به فروشگاه پاسارگاد تاباک به نشانی زیر مراجعه نمایید.
نشانی: تهران بلوار میرداماد ایستگاه مترو میرداماد مجتمع خرید رز میرداماد طبقه 2  
تلفن: 383 403 26     همراه: 77 000 22 0935

 

لینک های مفید:

فندک زیپو

پیپ

توتون

قهوه جوش

انجمن قهوه

 

Top