آيا ممكن است كه يك توتون طي سالها دقيقا با يك طعم و بو توليد شود؟

در این مقاله می خوانید :

آيا ممكن است كه يك توتون طي سالها دقيقا با يك طعم و بو توليد شود؟

اين ممكن است كه يك تركيب در زمانهاي مختلف به يك شكل توليد شود اما طعم و بو در هر بار ايجاد شدن یک تركيب، تفاوتهاي مختصري خواهد داشت. دلايل متفاوتي براي آن وجود دارد.مثلا يك نوع توتون بسته به نواحي مختلفي كه رشد مي كند طعم متفاوتي


ممكن است داشته باشد. اگر قرار باشد يك تركيب دقيقا و عينا بازتوليد شود، توتون مورد نياز بايد از همان توليد كننده با همان كات تهيه شود و دقيقا به همان مقدار و همان سهم قبلي را در تركيب به خود اختصاص دهد با همان میزان رطوبت. همچنين سن توتون بايد دقيقا یکسان باشد.

 

آيا ممكن است كه يك توتون طي سالها دقيقا با يك طعم و بو توليد شود؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.