كپك از كجا مي آيد و چه مي توان كرد؟

در این مقاله می خوانید :

كپك از كجا مي آيد و چه مي توان كرد؟

كپك از واقعيات تلخ زندگي است!
اگر هاگ موجود باشد و شرايط مهيا باشد، هاگ جوانه مي زند و كپك يجاد مي شود.


اگر توتون خيلي مرطوب باشد، ريسك بالاتري براي كپك زدن وجود دارد اما روي سطوح خشك نيز گاهي كپك ديده مي شود.
يك مثال رايج هنگامي است كه توتون خشك شده است و بعد شما آنرا به منظور احيا رطوبت دهي كرده ايد و در ظرفي قرار داده ايد كه در حد لازم تميز نبوده است. يا اينكه از آب سالم استفاده نكرده ايد با هردو.
برخي كپكها آنچنان بوي بدي ايجاد مي كنند كه حتي اگر بخش كوچكي از توتون مبتلا شده باشد بايد كل آنرا دور انداخت اما برخي ديگر فقط همان بخش را آلوده مي كنند و احتمالا مي شود به موقع با خارج كردن آن بقيه توتون را نجات داد.
اگر توتون را در ظرف شيشه اي قرار داده بوديد و گرفتار كپك شديد نيازي به دور انداختن ظرف نيست بلكه لازم است براي مصرف دوباره آنرا به دقت با آب داغ و شوينده مناسب بشوييد و كاملا خشك كنيد.

كپك از كجا مي آيد و چه مي توان كرد؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.