چقدر طول مي كشد تا يك توتون درك شود؟

در این مقاله می خوانید :

چقدر طول مي كشد تا يك توتون درك شود؟

فهميدن اينكه يك توتون واقعا چطور است، زمان مي برد.
اولين بار كشيدن يك توتون فقط اشاره كوچكي است به آنچه توتون واقعا از خود نشان مي دهد.


وقتي دفعات ادامه مي يابد شما شروع به تشخيص برخي ويژگيهاي دقيقتر مي كنيد و
اين نكات ظريف همان است كه تفاوت يك تركيب خوب و يك تركيب عالي را سبب مي شود.

البته اگر شما از همان اولين بار از يك توتون تنفر پيدا كنيد بعيد است روزي عاشق آن شويد مگر آنكه سليقه شما تغيير كند كه البته اين اتفاق ممكن است.

به هر حال با يك بار كشيدن از يك توتون قطع اميد نكنيد. بلكه كنار بگذاريد و وقت ديگري به سراغش رويد.

افق ديد خود را گسترش دهيد چرا كه تجربه هاي بسياري پيش روي شماست.

چقدر طول مي كشد تا يك توتون درك شود؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.