نه به سیگار الکترونیکی

سیگار الکترونیکی و تغییرات بیولوژیکی در بدن

استفاده از سیگار الکترونیکی موجب تغییرات بیولوژیکی در بدن می‌شود. نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که استفاده از سیگار الکترونیکی با بروز تغییرات بیولوژیکی در بدن مرتبط است و می‌تواند به پیدایش التهاب و ابتلا به بیماری منجر شود. محققان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در این مطالعه متوجه شدند که مواد شیمیایی موجود در بخار …

سیگار الکترونیکی و تغییرات بیولوژیکی در بدن ادامه »