پویش نه به سیگار | پاسارگاد تاباک

پویش نه به سیگار

نیوزلند قصد دارد سیگار کشیدن را ممنوع کند! در قانون جدید نیوزلند نوجوانان زیر ۱۴ سال حق خرید و مصرف سیگار رو ندارند‌‌. قرار است محدودیت سنی بصورت دوره‌ای بیشتر شود تا جایی کسی نتواند در نیوزلند سیگار بکشند. بعد از اجرای قانون جدید تنها ۵۰۰ فروشگاه اجازه فروش سیگار را دارند و عرضه‌ سیگار …

پویش نه به سیگار ادامه »