فعالیت های اعضای انجمن

در این مقاله می خوانید :

عضو محترم انجمن پیپ ایران فرامرز فریدی صعود به قله سیاه بند
ارتفاع تقریبی 3327 متر
sod b qole2


صعود فنی به قله شاه دژ
ارتفاع تقریبی 3080 متر

sood b qole1


نماینده محترم انجمن پیپ
صعود به قله توچال
ارتفاع : 3950 متر

roydad 2


عضو محترم انجمن پیپ ایران پاسارگادتاباک
صعود به قله دماوند از یال شمالی را به شما تبریک می گوییم
عید سعید غدیر خم مبارک

pasagad 7

pasagad 8


صعود به دو قلّه ناز (4108 متر) و کهار ( 4050 متر) در یک روز با پیماش 24.57 کیلومتری

pasagad 2


صعود به قله خرسنگ ۱ و ۲ در یک روز و ار تفاع تقریبی ۳۹۴۰ متر توسط نماینده محترم انجمن پیپ ایران

صعود به قله خرسنگ - انجمن پیپ ایران


تبریک ویژه سال نو به جانبازان سرفراز اسلام عضو انجمن پیپ

فعالیت های اعضای انجمن


تصویر اعضای انجمن


نماينده محترم انجمن پيپ ايران ، فرامرز فريدي ، صعود به قله برج با ارتفاع تقریبی 4330 متر و عبور از تیغه های ژاندارک و صعود به قله خلنو

اعضای انجمن


نمايندگان محترم انجمن پيپ ايران ، صعود به قله خلنو با ارتفاع تقریبی 4375 متر بلند ترین قله استان تهران

اعضای انجمن


نماینده محترم انجمن پیپ فرامرز فریدی

قله هفت خانی ارتفاع تقریبی ۳۸۰۰ متر با پیمایش تقریبی ۳۰ کیلومتر

 اعضای انجمن


تبریک به جناب مهندس فریدی

نماینده محترم انجمن پیپ جناب مهندس فریدی فتح دماوند را به شما تبریک می گوییم

صعود نماینده انجمن پیپ از جبهه شمال غربی به صورت یک روزه
افتخار انجمن پیپ مهندس فرامرز فریدی

.

اعضای انجمن


 صعود به قله کلون بستک ارتفاع تقریبی ۴۱۸۰ متر
مهندس فرامرز فریدی و به همراه دکتر عباسی نمایندگان انجمن پیپ ایران ، پاسارگادتاب

اعضای انجمن


 نماینده محترم انجمن پیپ و فتح قله وره وشت4025

اعضای انجمن


 نمايندگان محترم انجمن پيپ ، قله میشینه مرگ ارتفاع تقریبی ۴۰۰۰ متر

اعضای انجمن


نمایندگان محترم انجمن پیپ ایران قله دماوند بزرگ ارتفاع تقریبی ۵۶۱۰ متر صعود از یال آب گرم

اعضای انجمن


 قله آتشکوه با ارتفاع تقریبی ۳۷۱۳ متر
نماینده محترم انجمن پیپ ایران

اعضای انجمن


 موفقيت نماينده انجمن پيپ در انجمن كوهنوردی:

اعضای انجمن

 اعضای انجمن


صعود نماينده محترم انجمن پيپ ايران جناب فريدي به قله ریزان
ارتفاع تقریبی ۳۵۵۰ متر

999

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.