توصيه هايی برای انتخاب پيپ اول

در این مقاله می خوانید :

توصيه هايی برای انتخاب پيپ اول

انتخاب پيپ امري شخصي است . براي لذت بردن از آن، فرد بايد در استفاده از آن راحت باشد ضمن اينكه به اصطلاح، پيپ بايد به فرد بيايد.
در كنار اين موارد، ضروري است به سه نكته توجه شود:

1. پيپ اول بهتر است سبك و كوچك باشد.
2. بهتر است پيپ اول صاف باشد يا خميدگي اندك داشته باشد چون پيپهاي خميده به تجربه بيشتر نياز دارند.
3. پرداخت سطح بيروني پيپ لازم است ساده و طبيعي باشد. پيپ هاي رنگ شده يا جلا خورده بسيار آسانتر داغ مي شوند.

توصيه هايی برای انتخاب پيپ اول

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.