مختصری درباره پیپ های خمیده و توتون های مناسب آن

در این مقاله می خوانید :

مختصری درباره پیپ های خمیده و توتون های مناسب آن

پیپ ها در فرم های مختلف به شکل خمیده درست میشوند که همگی در خمیده بودن وجه مشترک دارند اگرچه از لحاظ فرم و ساختمان متفاوت هستند.
بدون شک فرم های خمیده بهترین انتخاب برای استعمال و مصرف ترکیبات ویرجینیا هستند .
ترکیبات ویرجینیا به خاطر خاصیت ذاتی معمولا با حرارت بیشتر میسوزند و گاهی باعث سوزش زبان نیز میشوند به علاوه شیره که در اثر سوختن بوجود می آید .
در اکثر موارد استم در پیپ های خمیده به دلیل وجود همین خمیدگی و انحنا طول بیشتری دارد و همین طول بیشتر در هنگام اسموک باعث میشود دود، مسیر بیشتری را تا قبل از رسیدن به دهان طی کند و در نتیجه حرارت کمی کاسته میشود و همچنین خمیدگی موجود مانع از رسیدن شیره ایجاد شده به دهان می شود.
علاوه بر ترکیبات ویرجینیا میتوان از ترکیبات آروماتیک و فول آروماتیک نیز بنا بر همان دلایل مشابه قبل، استفاده کرد.
توجه داشته باشید که در برخی ترکیبات آروماتیک موادی موجود است که باعث ترشح بیشتر از معمول بزاق دهان در هنگام اسموک پیپ میشوند که استفاده از پیپ های خمیده میتواند مانع از برگشت بزاق به درون پیپ میز شوند.

مختصری درباره پیپ های خمیده و توتون های مناسب آن

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.