مروري بر توتون Black and Bright

در این مقاله می خوانید :

محتوی کاوندیش سیاه محصول Planta tabak


روی آن نوشته شده:
Van Halteren
Black and Bright
Luxury Black Tobacco
Mellow delightfully aromatic

اول از همه درباره رنگ تیره و زیبای توتون؛

در اولين نگاه، رنگ قهوه‌ای سوخته به چشم میخورد. البته رنگ قهوه‌ای روشن‌تر هم وجود دارد، اما تیره، رنگ غالب است.بسته را باز که میکنی عطر میوه‌ای خوشایندی به مشام می‌رسد و بسیار مرا یاد انگور می اندازد. تا اندازه ای شیرین است و کمی غلیظ.
قطع، یکدست نیست اما به هرحال قطع ribbon یا همان روبانی به حساب می آید. آنطور که به چشم می آید بطور متوسط یک سانت طول هر قطعه است بعضی قطعات پیچ خورده‌اند و پهنای واقعی آنها بیش از آن است که به نظر میرسد. قطع زمخت تری دارد به نسبت  Original Choice  یا Captain Black به عنوان نمونه.
اول که باز میکنی به نظر کمی خشک میرسد اما در واقع رطوبت، اندازه است. نه خشک است و نه مرطوب و چسبناک.
پیپ را که با آن پر می‌کنی کمی حالت فنری دارد.
روشن می کنی و اولین پک طعم شیرین ملایمی دارد.
آن شیرینی ملایم و طبیعی، طعم غالب است و همیشه حاضر. کمی گسی و اندکی تلخی هم اوایل، در کار هست.
احساس می‌کنی که توتون غنی و ارزشمندی می‌کشی.
پایینتر که می‌روی طعمهای جدید خود را نشان می‌دهند.
من بیشتر از همه عطر چوب را حس میکنم.
هر طعمی که دریافت می‌کنی طبیعی بودنش را حس می‌کنی.
من اين توتون را به صورت قوطي شده در اختيار نداشتم اما  کیسه ای بسته بندي شده آن کیفیت خوبی دارد و بعد از اتمام، بوی مزاحم و ناجوری در پیپ به جای نمی‌گذارد.کمی گرم تر از حد معمول میسوزد.
خوشبختانه حین کشیدن، عطری که به مشام خود شما می‌رسد هم دلچسب است.
آن عطر چوب که گفتم را انگار در دماغ شما می‌کارد!
روی‌هم‌رفته عطر و طعم خوبی دارد اما جزء توتونهای عطری (آروماتیک) محسوب نمی‌شود.
و اما بوی محیطی؛ قطعا در اتاق یا منزل شما بوی مطلوبی به جا می‌گذارد خصوصا دو سوم اول، البته از این جهت انتظار بوی Captain Black طور نباید داشت.
به نظر من گیرایی نسبتا خوبی دارد، بیشتر از  Original choice و یا Black vanilla و از این جهت به پای مثلا  Erinmore flake نمیرسد.

پیپ مورد استفاده: Peterson Donegal Rocky 106
ابزار روشن کردن: فندک گازی
تاریخ خرید: حدود یکسال قبل

بهزاد ن.

مروري بر توتون Black and Bright

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.