چرا به جای سيگار، پيپ بكشيم؟

در این مقاله می خوانید :

چرا به جای سيگار، پيپ بكشيم؟

1. سلامت : قانون اين است كه دودش را فرو ندهيم.
2. همه چيز را دود نمی كنيم : در انتهای كار شما پيپتان را در دست داريد و نويد لذت بی پايان هنوز با شماست.
3.قدرت انتخاب زياد : امكان داشتن پيپ های مختلف و از همه جالبتر در مورد توتون، امكان انتخاب گسترده در ميان توتونهای فراوان موجود.
4. هزينه: بر خلاف تصور بسياري، پيپ كشيدن بسيار اقتصادی است.چون شما با داشتن تعداد كمی پيپ، مي توانيد پيپ بكشيد و يك عمر ادامه دهيد.. با يك بسته 50 گرمی توتون شايد به طور متوسط 20 ساعت بشود پيپ كشيد كه اگر پر مصرف نباشيد يك هفته ای برايتان كافی است..
5. اجتماع: جدای ممنوعيت هاي قانونی، اگر مردمی كه اهل دخانيات نيستند، مجبور باشند مصرف هر نوع دخانيات را در اطراف خود تحمل كنند بيشتر وقتها ترجيح مي دهند پيپ باشد. يكی از دلايل آن بوی خوشايند و بعضا قابل تحمل آن است.
6. بسياری وقتی كه پيپ می كشند آرامش بيشتر و انديشه روشن تر را تجربه می كنند. تجسم اينكه نشسته ايد و حلقه های دود را به آرامی به هوا می دهيد حين اينكه نوشيدنی دلخواه خود را می نوشيد و با همراهان خود صحبت می كنيد يا كتاب دلخواه خود را می خوانيد و به موزيك گوش می كنيد.. شايد تعجب آور نباشد اگر روزی معلوم شود كه پيپ كشيدن به افزايش طول عمر كمك می كند!

چرا به جای سيگار، پيپ بكشيم؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.