پیپ کاوالیر

در این مقاله می خوانید :

پیپ کاوالیر

طراحی این پیپ بر اساس پیپ های قدیمی تایرولین آلمانی میباشد .
پیپ کاوالیر سیستم عبور هوای غیر معمول و منحصربفردی دارد .


استم خمیده بصورت عادی و طبق روال معمول به شنک متصل میشود اما سوراخ هوایی در امتداد شنک به سمت پایین ادامه پیدا میکند و از کاسه پیپ عبور میکند و به انتهای دیگر شنک که توسط درپوشی مسدود شده است ، منتهی میشود .
دود ناشی از سوختن توتون از راه روزنه و سوراخ کوچکی به این مسیر هوایی غیر معمول ، راه پیدا میکند .
با این سیستم عبور هوا و طراحی خاص ، رطوبت و شیره ایجاد شده در قسمت انتهای مسیر هوایی پایین تر از کاسه پیپ جمع میشود .
درپوش انتهای شنک قابل برداشتن است پس میتوان رطوبت و شیره ایجاد شده را زدود و تمیز کرد .

پیپ کاوالیر

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.