آيا راهی براي جايگزينی استم شكسته وجود دارد؟

در این مقاله می خوانید :

آيا راهی براي جايگزينی استم شكسته وجود دارد؟

بسياري از فروشگاههاي بزرگ پيپ كار تعمير هم انجام مي دهند.
ممكن است بتوانند از شركت سازنده پيپ شما مشابه استم آنرا تهيه كنند يا استم جديدي براي آن تهيه كنند.


به هر صورت استم جديد بايد كاملا به پيپ شما بخورد.
تغييرات لازم براي استمي كه ممكن است اندكي با پيپ شما ناسازگار باشد مستلزم وجود مهارت و ابزارهاي مخصوص است و هزينه خواهد داشت.
جز در مورد پيپهاي خاص و قيمتي، ممكن است خريد يك پيپ جديد به صرفه تر باشد.
تعمير پيپهاي مرشام معمولا از تعمير پيپهاي براير گرانتر است.

آيا راهی براي جايگزينی استم شكسته وجود دارد؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.