مروری مختصر بر انواع برش توتون

در این مقاله می خوانید :

 برش توتون روبانی Ribbon Cut

به صورت رشته ای برش داده میشود کمی ضخیمتر از برش لوزکات است

 برش توتون Coarse Cut

برش دیگری است که بسیار شبیه برش روبانی است ولی همانطور که از اسمش پیداست کمی از برش روبانی درشت تر است .

 برش توتون لوز کات یا شگ Losse Cut & Shag

تفاوت این برش با برش روبانی در این است که اندازه آن نازک تر و ظریف تر است به همین دلیل آماده سازی خاصی جهت بارگذاری نیاز ندارد و به آسانی و راحتی میسوزد .

 پلاگ Plug

اگر برگ های توتون را که پرس شده بصورت مکعبی و یا مکعب مستطیل های کوچک برش دهند به آن پلاگ گفته میشود .
برای مصرف باید آم را بصورت فلیک و بر خلاف جهت لایه های برگ توتون برش داد .
معمولا توتون های لایه ها متفاوت هستند و طعم نهایی از در کنار هم قرار گرفتن انواع گوناگون توتون حاصل میشود .

 برش رپ یا توئیست Rope & Twist

این نوع برش حاصل کنار هم چیدن و لوله کردن برگ های توتون به ضخامتی در حدود 30 میلی متر و طول نهایتا یک متر میباشد .
برای استفاده باید بصورت سکه ای برش داده شود .

برش رول کات یا سکه ای یا اسپون Roll Cut & Spoon & Coin

که از برش دادن توتون روپ بصورت سکه حاصل میشود.

 برش توتون Flake

این برش در نتیجه پرس کردن توتون بهمراه حرارت و بخار در ابتدا بصورت پلاگ و سپس برش دادن پلاگ ها با ضخامتی در حدود 2 میلیمتر در ابعادی مختلف بصورت ورقه ای حاصل میشوند .
روش های بارگذاری متفاوتی دارند و معمولا به جهت رطوبت زیاد نیاز به هوادهی قبل از بارگذاری دارند.
روش بارگذاری توتون را ببینید…

 برش توتون Flake

Pipe On A Wood

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.