لیست توزيع كارت عضويت انجمن پيپ مرحله 15

در این مقاله می خوانید :

توزيع كارت عضويت انجمن پيپ مرحله 15

1-ابوالفضل خان بيگي 2-هومن نصيري 3-نبيل پانيزه 4-اميرفرشاد موسي زاده 5-مسعود وفامنش 6-حسين عبدي 7-مهدي پيرسياوش 8-عرفان صبوريان 9-اوژن موسوي
10-امير عاقلي 11-محمد علي هنرمندي 12-فريد رهبر آراسته 13-عليرضا پيري 14-كارن قرباني 15-علي حدادي 16-عليرضا شكرابي 17-حميد اسگويي 18-محمد يارقلي
19-علي رضا مصدق 20-عليرضا سمساري 21-اميرحسين مهرگان 22-امير كهريزي 23-حسين جواديان 24-كاپتان صفوي 25-علي رضا قاسمي 26-سيد مجتبي اسماعيلي فر 27-اميرجاويد رحيميان 28-هژير برجسته 29-فرشيد همپا 30-محسن صالحي 31-كيوان اشجعي 32-فريد شعبانپور 33-محمدحسين شادكامي 34-رضا گياهي 35-احمد يزديان
عزيزاني كه نام برده شد كارت عضويت انجمن پيپ با اعتبار سه ماهه هنگام خريد جديد تحويل مي شود.
همچنين
سامان پذیرا,امیر عباس مجد جباری,سهند ملك نيا,الهام كاردگر در سري بعدي چاپ مي شود و تقديم مي گردد .
تمامي عزيزاني كه كارت دارند ولي پشت كارتشان هولوگرام ندارد .
كارتشان باطل مي باشد و علت آن هم عدم خريد و فعاليت مجدد و عدم توجه به اطلاعيه هاي تمديد كارت مي باشد
و اما اگر اسم شما در ليست فوق جهت صدور كارت عضويت نيست يا شما حداقل خريد و فعاليت لازم را نداشتيد يا اينكه اگر فكر مي كنيد موردي فراموش شده به ما يادآوري كنيد .
تمامي كارت هايي كه تاريخ صدور داشتن و تاريخ آن گذشته است بدون اعتبار است.
در عمل عزيزاني كه بيشتر از سه ماه خريد نداشتن و يا فعاليت نداشتن كارت هاشون بي اعتبار است .
تمامي امتيازات كساني كه كارت شان باطل شده است از سيستم حذف شد .
عزيزاني كه تمايل دارند كارت عضويت برايشان صادر بشه در صورتي كه از ما خريد داشتن عكس و نام فارسي و شماره موبايل به تلگرام 09352200077 ارسال کنند .
نیازی به پیگیری صدور کارت توسط شما نیست، مرحله به مرحله و تجمیعی در سایت و کانال درج می شود .


توزيع كارت عضويت انجمن پيپ  مرحله 14

دوستاني که در سيستم امتيازدهي هستند و كارت حضوری تحويلشان مي شود و يا با سفارش محصول برايشان ارسال می شود:

1 – احمد یزدیان 2- امیرملکوتی فرزام  3-سید نصرالله صفوی 4-حسین جوادیان 5-محمد امین آبار 6-ابراهیم تحصنی 7-مجید محمدخانی 8 -رضا گیاهی 9 -رضا علی اکبرزاده 10-امیرحسین مهرگان 11-امیرکهریزی 12-سعید رنجبر 13-هژیر برجسته 14-رضا مصطفايی 15-حميدرضا رشيد 16-محمد عزيزی 17-اشكان افرازه 18-اميرجاويد رحيميان 19-سيدمجتبي اسماعيلی فر 20-آرگام هونانيان 21-اميرعباس تزرورو 22-نيما كياكجوری

 دوستانی كه فقط در صورت خريد مجدد كارت تحويل مي شود :

1-عليرضا مصدق 2-سيدمحسن مشتاقی 3-آرش گمار 4-وحيد مويزی 5-مهرداد غريب زاده 6-آرش ابراهيم قربانی 7-اميدجعفری 8-ميلاد خوشپوش 9-سعيد حاتمی 10-مجيد فرشيد نسب 11-كيوان مجدی 12-آرين علينژاد 13-نويدرضا نصرتی نيا 14-محمدعلی خونانی 15-محسن صالحی16-حسين صفدری17-احسان باجلان 18-زينب حق بيان 19-عليرضا ثمنگويی

اما اگر اسم شما در ليست فوق جهت صدور كارت عضويت نيست يا شما حداقل خريد و فعاليت لازم را نداشتيد يا اينكه اگر فكر مي كنيد موردي فراموش شده به ما يادآوری كنيد
تمامي كارت هايي كه تاريخ صدور داشتن و تاريخ آن گذشته است بدون اعتبار است.
در عمل عزيزانی كه بيشتر از سه ماه خريد نداشتن و يا فعاليت نداشتن كارت هاشون بی اعتبار است .

عزيزاني كه تمايل دارند كارت عضويت برايشان صادر بشه در صورتي كه از ما خريد داشتن عكس و نام فارسی و شماره موبايل به تلگرام 09352200077 ارسال کنند .

نیازی به پیگیری صدور کارت توسط شما نیست، مرحله به مرحله و تجمیعی در سایت و کانال درج می شود .

لیست توزيع كارت عضويت انجمن پيپ مرحله 15

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.