توصيه هايي در انتخاب پيپ

در این مقاله می خوانید :

توصيه هايي در انتخاب پيپ

اول: دور مكانهايي مثل سوپرماركتها و بقاليها و روزنامه فروشيها را خط بكشيد. بيشتر پيپهاي موجود در آن مكانها بيش از حد ارزان و بي كيفيت هستند با اينكه ممكن است نامهاي مشهوري بر خود داشته باشند.
دوم: از پيپ و توتون فروش معتبر نظر بخواهيد. او سعي خواهد كرد به انتخاب شما كمك كند چراكه او مي داند اين آخرين خريد شما از او نخواهد بود.


سوم: تاجايي كه برايتان امكان دارد هزينه كنيد. فروشنده بگوييد چقدر بودجه در نظر گرفته ايد تا او در همان حدود به شما پيپ معرفي كند.
چهارم: از ميان پيپهايي كه فروشنده معرفي مي كند آنرا كه بيشتر جذبتان مي كند برداريد. حتي آنرا در مقابل آينه بگيريد و ببينيد به سليقه شما مي خورد يا نه.
پنجم: انگشت خود را به داخل آتشگاه بكشيد و ببينيد قسمتي خشن تر از جاهي ديگر نباشد و اثري از ريش ريش شدن وجود نداشته باشد.
ششم: وقتي فروشنده مورد اطمينان خود را يافتيد براي خريد توتون و سرويس و تعميرات احتمالي مورد نياز نيز به او مراجعه كنيد.

توصيه هايي در انتخاب پيپ:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.