راه درست روشن كردن پيپ

در این مقاله می خوانید :

راه درست روشن كردن پيپ

روشن كردن پيپ در دو قدم انجام مي شود:
اول، براي آتش زدن سطح بالاي توتون


و دومي براي روشن ماندن و ادامه دادن تا انتها.
پس از پر كردن صحيح، شعله فندك يا كبريت را با حركت دايره اي به سطح توتون برسانيد حين آنكه پكهاي سريع و متوالي مي زنيد. سپس با تمپر، لايه سوخته را به آرامي به پايين فشار دهيد.
بعد قدم دوم را اجرا كنيد به اين صورت كه اينبار با پكهاي آرام شعله را در مركز يا مثل قدم اول به صورت دوراني به توتون برسانيد.
همينكه لايه بالاي توتون روشن شد، دست نگه داريد و پكها را با توالي و ريتم ادامه دهيد.
دقايق اول بسيار مهم است چرا كه لازم است با طمانينه انجام شود.

راه درست روشن كردن پيپ

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.