هفته ملی بدون دخانیات

در این مقاله می خوانید :

هفته ملی بدون دخانیات

فروشگاه پاسارگاد تاباک در این هفته فروش دخانیات و تبلیغ دخانیات نخواهد داشت. دخانیات سلامتی شما را به خطر می اندازد.


1- روز اول ، 4/3/93 : مهارت نه گفتن کودکان و نوجوانان ، سدی در برابر ترویج دخانیات
2- روز دوم ، 5/3/93 : رسالت رسانه ها و هنرمندان در منع تبلیغ و ترویج دخانیات
3- روز سوم ، 6/3/93 : ترویج قلیان تهدید جدی برای سلامت همگانی
4- روز چهارم ، 7/3/93 : ترفند صنایع دخانی، ترویج مصرف دخانیات در خانواده
5- روز پنجم ،  8/3/93 : تبلیغ ، ترویج و حمایت از دخانیات ممنوع
6- روز ششم،  9/3/93 : رسالت قوای سه گانه در اجرای قانون جامع کنترل دخانیات
7- روز هفتم ،  10/3/93 : ارزش های دینی سدی در برابر تبلیغ و ترویج و حمایت از دخانیات

فروشگاه پاسارگاد تاباک در این هفته فروش دخانیات و تبلیغ دخانیات نخواهد داشت.

هفته ملی بدون دخانیات

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.