پر كردن پيپ به روش سه مرحله ای

در این مقاله می خوانید :

پر كردن پيپ به روش سه مرحله ای

اينكه چطور پيپ را پر يا به اصطلاح pack كنيد بستگي به نوع كات و ميزان رطوبت توتون دارد.
ولي قاعده كلي روش سه مرحله اي است.


در مرحله اول توتون داخل پيپ ريخته و به آرامي با ابزار تمپر سطح آنرا پايين مي بريم با فشار كم مانند فشار دست يك كودك.
در مرحله دوم توتون ميريزيم و با فشار كمي بيشتر فشرده مي كنيم به اصطلاح مثل فشار دست يك خانم.
در مرحله آخر توتون ميريزيم و محكمتر فشرده ميكنيم مثل مرد!
البته تا اين روش جا بيفتد بهتر است بين هر مرحله امتحان كنيم كه عبور هوا قطع نشده باشد.
براي پيپ نو، كه قرار است اصطلاحا آب بندي شود توصيه شده است كه پيپ تا نيمه پر شود كه مي توان با همين روش سه مرحله اي اما با ميزان توتون كمتر به نتيجه رسيد.

پر كردن پيپ به روش سه مرحله ای

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.