کاغذ سیگارت

در این مقاله می خوانید :

خصوصیات کاغذ سیگارت

1)نازکی و مقاومت

وزن پایه و میزان کشیدگی و انبساط در مقابل فشار

2)سوزش مناسب


قابلیت سوزش-نفوذ پذیری در مقابل هوا و پروزیته و میزان سوزش

3)میزان انتشار و رقت

میزان تهویه(پروزیته)

4)میزان شفافیت

شکل-پرکنندگی-شاخص فشار-شفافیت و سفیدی

5)قابلیت چاپ مناسب-چسب پذیری مناسب

پرکنندگی و خصوصیات شیمیایی کاغذ

6)میزان پوشش و سفیدی رنگ خاکستر

خصوصیات مواد شیمیایی سوخته شده و محتویات خاکستر

کاغذ سیگارت معطر

تشخیص حسی و ایجاد حساسیت و معطر نمودن کاغذ سیگارت یک ویژگی مهم در تولید سیگارت می باشد .کاغذ معطر یک مشخصه مطلوب برای سیگارتها است.علاوه بر توتون کاغذ سیگارت تاثیر زیادی در معطر کردن سیگارت دارد.روشهای خاصی برای معطر کرد کاغذ سیگارت بکار گرفته شد و آزمایشاتی برای تعیین نوع عطر مخصوص کاغذ سیگارت انجام شد.در این آزمایشات نمونه های کاغذ سیگارت و پلاگ راپ بوسیله یک آنالیز کننده گاز کروماتوگرافی مجهز به جریان طیف نوری و آشکار کننده (Ge-msd) در ترکیب با آشکار ساز Sniff برای مطالعه انواع معطر بکار گرفته شد. نتایج بدست آمده با سایر روشهای شناخته شده در دنیا مانند قوس الکترونیک-استخراج نیکرسون- عصاره گیری یا استخراج میکرو فاز جامد -مقایسه گردید.

عملکرد نمونه های آماده شده کاغذ سیگارت معطر بوسیله سیستم حرارتی خارجی بررسی می شود که این روش بر روشهای دیگر مزیت دارد و نباید از حلال آلی استفاده شود و ترکیبات فرار بسته به نوع خصوصیات شیمیایی می توانند از آنها استخراج شوند.برای رسیدن به این هدف سیگارت تحت تاثیر جریان گاز هلیوم به میزان مشخصی حرارت داده می شود برای ترکیبات جذب نشده از کاغذ سیگارت یک ماده جاذب در نظر گرفته می شود این ماده جاذب معمولا Tenax TA می باشد لوله های شیشه ای محتوی این ماده جاذب مستقیما در داخل نازلهای گاز کروماتوگراف گذاشته می شوند که با یک سیستم غیر جاذب حرارتی و یک سیستم خنک کننده مجهز می باشند.

برای نسخه برداری از نواحی معطر و کروماتوگرام از یک آشکار کننده Sniff بهره گرفته می شود.که میزان حداکثر مقدار این مواد را مشخص می نمایدسپس شناسایی و تعیین مقدار انها بوسیله MSD انجام می شود با تعیین غلظت ها یک ترکیب اصلی شناته می شود و مصرف می شود.

بدین ترتیب می توان نشان داد که چگونه از مقادیر مختلف مواد برای انواع نمونه های کاغذ سیگارت با مواد اولیه خمیری متفاوت و مواد افزودنی افزایش دهنده سوزش متفاوت برای تولید محصولی خاص بهره گرفت اکنون از مدلهای محاسبه شده تری اسفاده می شود که بطور مداوم کیفیت کاغذ سیارت را کنترل می نماید.

برگرفته از سایت دخانیات ایران

کاغذ سیگارت

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.