تاريخچه پيپ كشيدن بانوان

در این مقاله می خوانید :

تاريخچه پيپ كشيدن بانوان

در قرون 17 و 18 كشيدن پيپ، خصوصا پيپ سفالي بسيار مرسوم بود. غرب تازه داشت با شگفتيهاي دنياي جديد و توام با آن تنباكو، آشنا مي شد.بانوان از طبقات مختلف چه در محلهاي عمومي چه خصوصي تنباكو مصرف مي كردند. برگهاي تنباكو را كه در آن زمان علف هندي خوانده مي شد به منظور تفريح و يا به دليل آنكه عده اي باور بر خواص درماني آن (براي مردان و زنان) داشتند مصرف مي شد.اين روند از آن زمان كه كشيدن پيپ در طبقه كارگر اروپا رايج شد، متوقف گرديد. به همين دليل در 1850 براي بانوان طبقات بالا در فرانسه و انگلستان و امريكا ديگر از جهت اجتماعي براي زنان مقبول نبود، اما بسياري از بانوان همچنان در خفا مصرف مي كردند.برعكس، زنان طبقات كارگر ايرلندي، اسكاتلندي و روستايي امريكايي به لذت بردن از پيپ كشيدن تا 1930 ادامه دادند.تا شروع جنگ جهاني اول، پيپ شيوه غالب استعمال تنباكو بود.گرچه استعمال دخانيات در ابتداي جنگ به هر شيوه امري مبتذل براي زنان نجيب محسوب مي شد، در 1920 شركتهاي تنباكو و دخانيات فعالانه به جذب مشتريان خانم پرداختند.اگرچه سيگار(سيگارت) اولويت انتخاب هر دو جنس براي استعمال دخانيات بود اما بسياري از فعالان حقوق زن در انگلستان و تعدادي از هنرپيشه هاي زن متمول امريكا پيپ مي كشيدند.و مشكل از همينجا شروع شد.

تاريخچه پيپ كشيدن بانوان

از 1920 تا 1960، با وقفه كوتاهي بخاطر جنگ جهاني دوم، در غرب بخصوص امريكا خطي بين فعاليتهاي مقبول و غير مقبول زنان كشيده مي شد.درباره تنباكو، كشيدن سيگار(سيگارت) امري شيك و كشيدن پيپ امري مبتذل محسوب مي شد.اين خط واضح بود و بسياري از زنان از آن تابعيت مي كردند.سال 1960 و جنگهاي فرهنگي آن يك حركت به عقب در باره پيپ كشيدن زنان ايجاد كرد.پس از بازاريابي هدفمند كمپاني هايي مثل Butz-Choquin و Vaun و Lorenzo زنان اروپا را به سمت پيپ كشيدن باز گرداند.به هر حال اين روند در امريكا پابرجا نماند و عادت نشستن و لذت بردن از پيپ كشيدني آرام در نزد مردان ادامه يافت.كه اين به گمان نويسنده به دليل مشغله زنان در برقراري توازن بين انتخابهاي آزادانه جديد و مقتضيات قديمي همسر بودن و مادر بودن اتفاق افتاد.
نوشته Renia Carsillo
ترجمه بهزاد ن.

تاريخچه پيپ كشيدن بانوان

در مورد تدخین خانم ها حداقل در چند دهه پیش ایران همیشه گاردی وجود داشت و دارد امروزه متاسفانه تدخین های نامناسبی که توسط بانوان صورت می پذیرد همواره مورد سوال و نگاه سنگین اجتماع است .پویش های نه به قلیان و نه به سیگارت ماسترو رحیمی .همواره و آگاهانه مضرات قلیان و سیگارت این دو تدخین چیپ در دنیا را منع کرده است.تدخین سیگاربرگ و پیپ در همه جای دنیا خانم ها را همه جوره در هر جمعی خاص و شیک و یونیک نشان خواهد داد. معمولا خانم ها از پیپ های دسته بلند و یا چوب سیگار های بلند و سیگار برگ های نازک استفاده می کنند

تاريخچه پيپ كشيدن بانوان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.