توتون

در این مقاله می خوانید :

توتون

مجموعه فروشگاه های پاسارگاد تاباک سعی کرده بهترین نوع توتون ها رو تهیه و در اختیار مشتریان عزیز قرار دهد و با دستگاه های خاص ( هومیدر ) آنها را نگهداری می کند….
گیاه توتون
سیب زمینی Solanaceae:تیره Nicotiana Tabacum L.:نام لاتین Virginian tobacco – Tobacco:نام انگلیسی توتون:نام فارسی دخان:نام عربی شرح گیاه
گیاهی است یکساله به ارتفاع یک تا 2 متر (گاهی بیشتر) و پوشیده از تارهای چسبنده بسیار کوتاه که از کلیه اندامهای آن بوی قوی و ناپسند استشمام می شود. این گیاه ریشه راست دارد که طول آن با توجه به شرایط اقلیمی محل رویش بین 50 تا 60 سانتی متر بوده که در مناطق خشک به 200 سانتی متر هم می رسد. برگهای توتون نسبتاً بزرگ و فاقد دمبرگ و به اشکال قلبی شکل، تخم مرغی شکل نیزه ای شکل، خمیده (وسط برگ انحنا دارد) و یا صاف دیده می شود. ساقه آغوش، بیضوی و به رنگ سبز دارد. گلهای آن نر – ماده و گلی رنگ است کاسه گل آن لوله ای شکل، منتهی به 5 تقسیم نوک تیز (غالباً نامساوی) و جام گل آن قیفی شکل و 3 مرتبه بزرگتر از کاسه گل است. پنج پرچم دارد. میوه اش پوشینه ، بیضوی و محتوی دانه های (بذر) بسیار است. بذر بسیار کوچک و کم و بیش بیضی شکل و رنگ آن قرمز تیره ای چنانچه بذرها در شرایط مناسبی نگهداری شوند تا 1 سال قوه رویشی خود را حفظ خواهند کرد. نیاز اکولوژیکی
توتون در اقلیم های مختلف قابلیت رشد را دارد ولی به منظور افزایش عملکرد آن باید از مناطق گرم استفاده کرد. درجه حرارت خاک نقش عمده ای در رویش بذر توتون دارد. دمای مطلوب برای جوانه زنی بذر توتون 25 تا 27 درجه سانتی گراد است. میانگین دما در مرحله رشد و نمو برگها 20 درجه سانتی گراد مناسب است. در این مرحله تغییرات درجه حرارت نباید از 10 درجه سانتی گراد بیشتر باشد. گیاه توتون به سرما حساس است ولی نشاء های قوی برای مدتی قادر به تحمل (1-) درجه سانتی گراد می باشد. نور سبب افزایش مقدار آلکالوئیدهای برگ توتون می شود. کشت این گیاه در مناطق ابری و یا زیر سایه درختان سبب کاهش شدید آلکالوئیدهای بخصوص نیکوتین خواهد شد، توتون اگر برای تولید سیگار کشت شود نور برایش مفید است و سبب افزایش کیفیت آن می گردد ولی اگر برای تولید سیگار برگ تولید شود کشت آن در مناطق سایه مناسب تر است و سبب تشکیل برگهایی با سلولهای نرم و لطیف می شود. آب فراوان و همچنین آبیاری کم سبب کاهش کیفیت توتون می شود. آب فراوان اگر چه سبب افزایش عملکرد برگ می شود ولی با کاهش نیکوتین و پروتئین برگها همراه است مناطقی که مقدار بارندگی سالانه آن زیاد است گیاهان را باید در مناطق شیب دار کشت کرد. در طول رویش گیاهان به 360 تا 450 میلی متر آبیاری نیاز دارند. گیاهان در مرحله رشد و توسعه برگها به مقادیر مناسبی آب نیاز دارند. برای تهیه توتون سیگار باید از خاکهایی با بافت سبک استفاده کرد. ارقام مختلف توتون به خاکهای متفاوتی نیاز دارند. مثلاً خاکهای شنی حاوی مقادیر کم یا متوسط ترکیبات هوموسی خاکهای مناسبی برای کشت توتون رقم ویرجینیا (virginia) است. خاکهای شنی حاوی مقادیر فراوان ترکیبات هوموسی خاکهای مناسبی برای کشت ارقام بارلی وهاوانا است. خاکهای خنثی یا کمی اسیدی برای کشت گیاهان رقم ویرجینیا و خاکهای خنثی یا کمی قلیایی برای کاشت رقم بارلی مناسب تر است. PH خاک برای توتون بین 2/5 تا 7 مناسب است. آماده سازی خاک

توتون

در زمینهایی که توتون کشت می شود باید عاری از علف هرز و فاقد هر گونه سنگ و کلوخ باشد. تا ریشه بتواند به سهولت در خاک گسترش یابد. خاک باید رطوبت را به اندازه کافی در خود نگه دارد و از زه کشی مناسبی نیز برخوردار باشد.در فصل پائیز با افزودن 20 تا 25 تن در هکتار کودهای حیوانی کاملاً پوسیده به خاک شخم مناسبی زده میشود عمق شخم بستگی به بافت خاک شرایط اقلیمی بین 20 تا 35 سانتی متر مناسب است سپس کودهای شیمیایی مورد نیاز (از قبیل پتاس، ازت، فسفر) به خاک اضافه می شود. پس از شکستن کلوخ ها زمین را تسطیح و بستر خاک را برای کشت گیاه آماده می کنند. چنانچه توتون در خاکهای سنگین کشت شود ازت مورد نیاز نصف مقداری است که در خاکهای سبک شنی کشت می گردد. 20 تا 25 درصد ازت مورد نیاز هنگام آماده سازی خاک در فصل پائیز و بقیه در فصل بهار بطور سرک در اختیار گیاه قرار می گیرد. فسفر در خاکهای سنگین به سختی شسته می شود از این رو می توان تمام فسفر مورد نیاز گیاه را در فصل پائیز به خاک اضافه کرد. در حالیکه در خاکهای سبک شنی نیمی از فسفر در فصل پائیز و بقیه در فصل بهار باید به خاک اضافه شود. در خاکهای سنگین 60 تا 70 درصد پتاس در فصل پائیز و 30 تا 40 درصد بقیه در فصل بهار باید در اختیار گیاهان قرار گیرد. ولی در خاکهای سبک شنی تمام پتاس در اوایل بهار قبل از انتقال نشاء ها به زمین اصلی باید به خاک اضافه شود. خاک خزانه هایی که برای تولید نشاء مورد استفاده قرار گیرد باید حداقل 10 تا 15 درصد ترکیبات هوموسی داشته باشد. هر یکصد کیلو گرم خاک خزانه باید حاوی 209 میلی گرم ازت، 50 تا 80 میلی گرم اکسید فسفر و 200 تا 300 میلی گرم اکسید پتاس باشد. این عناصر باید تا عمق 10 تا 15 سانتی متری خاک خزانه وجود داشته باشند. تاریخ و فواصل کاشت

توتون بهتر است با گیاهانی مانند گندم، شبدر، ذرت به تناوب کشت شوند توتون را می توان چند سال متوالی در یک زمین کشت کرد و کشت متوالی برای چند سال در یک زمین بلامانع است. زمان مناسب برای کاشت بذر در خزانه به شرایط اقلیمی منطقه بستگی دارد. بذرهای توتون را می توان از اوایل زمستان تا اواسط بهار در خزانه کشت نمود. بذرها به صورت دست پاش یا ردیفهایی به فاصله دو سانتی متر کشت می شوند. مقدار بذر به نوع گیاه ، روش کاشت و شرایط اقلیمی محل رویش بستگی دارد. بطورکلی برای هر متر مربع به یک گرم بذر با کیفیت مطلوب نیاز می باشد. نشاء ها را در مرحله پنج تا هفت برگی (از اواسط بهار) می توان به زمین اصلی منتقل کرد. در این مرحله ارتفاع نشاء ها بین 10 تا 15 سانتی متر است. فاصله ردیف های کاشت بستگی به رقم و شرایط اقلیمی و وضعیت آفتاب دارد. نشاء ها در ردیفهایی به فاصله 60 تا 80 سانتی متر و فاصله دو بوته در طول ردیف 40 سانتی متر در زمین اصلی باید کشت شوند چنانچه هوا ابری و نور کم باشد بوته ها در زمین اصلی در ردیف هایی به فاصله 100 تا 117 سانتی متر و فاصله دو بوته در طول ردیف 35 تا 50 سانتی متر باید کشت شوند. چنانچه بوته ها تراکم کمتری داشته باشند. بر اثر استفاده از نور بیشتر مقدار نیکوتین برگها افزایش می یابد. کاشت

توتون

کاشت و تکثیر توتون توسط بذر و بطور غیر مستقیم انجام گیرد (کشت مستقیم به علت کوچک بودن بذر توتون امکان پذیر نیست). در کشت غیر مستقیم از خزانه زیر پلاستیک استفاده می شود. در سطوح وسیع کشت عرض چنین خزانه هایی 5/7 متر و در سطوح کم، عرض آنها بین 5/4 تا 6 متر مناسب است. برای هر هکتار زمین به 50 تا 70 متر مربع خزانه نیاز است در هر متر مربع فضای خزانه می توان 700 تا 900 نشاء تولید کرد. پس از کاشت به ضخامت 3/0 تا 5/0 سانتی متر روی بذرها را باید خاک نرم پوشاند. دمای داخل فضای خزانه توسط بخاریهای مخصوص یا روشهای دیگر(استفاده از خاک اره کاه، گندم یا جو) تثبیت نمود. روزهایی که هوا گرم و آفتابی باشد باید پوششهای پلاستیکی را بمدت سه تا چند ساعت جمع کرد و پس از آبیاری روی بستر کشت را مجدداً پوشاند تا سبز شدن بذرها، باید مرتباً آبیاری نمود. سه هفته پس از سبز شدن می توان به بر چیدن پوششهای پلاستیکی اقدام نمود.رویش گیاه توتون شامل دو مرحله است. مرحله اول، از بدو رویش بذر تا تشکیل دومین برگهای حقیقی که کلاً 12 تا 15 روز طول می کشد. تنظیم درجه حرارت خزانه (بین 20 تا 30 درجه سانتی گراد) و آبیاری باید مورد توجه قرار گیرد. آبیاری منظم و وجین علف های هرز سطح خزانه امکان هماهنگی در رویش بذرها را فراهم می سازد. نشاء ها در خزانه ممکن است به عوامل بیماریزای قارچی مانند سفیدک دروغی و سفیدک سطحی آلوده شوند علیه این بیماریها می توان از مخلوط 1/0 درصد ردومیل (Redomil – zineb) و یا از محلول 1/0 تا 5/0 درصد فونوازدل به فاصله هر ده روز استفاده کرد. گیاهان خزانه را 8 تا 10 روز قبل از انتقال باید آبیاری نمود. سپس بوته ها را به همراه مقداری خاک از خزانه خارج نمود.و ظرف حداکثر هشت هفته به انتقال آنها به زمین اصلی اقدام کرد در زمین اصلی یک هفته پس از انتقال نشاء ها به زمین اصلی جهت سهولت درتهویه خاک و مبارزه با علف های هرز خاک بین ردیفها و فواصل بوته ها را باید برگردان کرد. بهتر است عمل برگردان کردن خاک را دو تا سه مرتبه (قبل از بسته شدن ردیف ها بر اثر رشد گیاهان) انجام داد. برای مبارزه با سفیدک سطحی و سفیدک دروغی در زمین اصلی می توان هر 14 تا 16 روز یکبار از قارچ کشهایی مانند ردومیل – زینب به مقدار دو کیلوگرم در هکتار استفاده کرد. برای مبارزه با شته سبز و تریپس توتون می توان از سم دی متوات 40 درصد و پریمور به مقدار 3/0 کیلوگرم در هکتار یا سایر سموم مناسب استفاده کرد. برای افزایش کمی و کیفیت توتون (مزه و بو و خاصیت آتش پذیری) پس از تشکیل گل باید آنرا از ناحیه زیر گل آذین به همراه دو تا سه برگ قله ای قطع کرد این عمل را گل زنی می گویند عمل گل زنی سبب می شود تا برگها بزرگتر شده و سریعتر به اندازه نهائی خود برسند زمان مناسب برای گل زنی هنگامی است که 50 درصد گیاهان به غنچه رفته باشند شاخه های فرعی که از زاویه منشعب می شوند نیز باید قطع گردند قطع ساقه ها در بهبود کیفیت برگ توتون بسیار موثر است. عمل گل زنی معمولاً یکبار ولی قطع شاخه های فرعی ممکن است چند بار صورت گیرد. قطع گل و ساقه های فرعی با دست یا ماشین های مخصوص امکان پذیر است.برای قطع شاخه های فرعی می توان از مواد شیمیایی مخصوص نیز استفاده نمود. مرحله دوم : از بدو تشکیل سومین برگ حقیقی تا انتقال نشاء ها به زمین اصلی است این مرحله 25 تا 30 روز بطول می انجامد رویش گیاه در این مرحله سریعتر از مرحله اول است در این مرحله گیاهان به آب زیادی نیاز دارند.وقتی نشاء ها پنج برگی شدند می توان آنها را زمین اصلی منتقل کرد. نشاء کاری : اواسط بهار (اوایل اردیبهشت تا اوایل خرداد) هنگامی که بوته ها پنج تا هفت برگی شدند نشاء ها را می توان به زمین اصلی منتقل نمود. چند روز قبل از انتقال نشاء ها به زمین اصلی پوششهای پلاستیکی خزانه را جمع آوری می کنند تا نشاء ها با هوای محیط طبیعی خود سازگار شوند. قبل از انتقال نشاء ها بستر خزانه را باید آبیاری کرد تا هنگام خارج کردن نشاء ها از خاک ریشه آنها به علت خشکی قطع نشود. نشاء کاری صبح زود یا عصر هنگامی که هوا خنک است انجام می گیرد. نشاء کاری در سطوح وسیع با ماشین نشاء کار انجام می گیرد. پس از انتقال نشاء ها به زمین اصلی بلافاصله باید آنها را آبیاری نمود. مدتی پس از نشاء کاری باید عمل وا کاری را انجام داد و با مشاهده بوته های خشک شده بوته های جدید را جایگزین آنها نمود. داشت

توتون

در خزانه به منظور جلوگیری از رشد و توسعه علفهای هرز و همچنین از بین رفتن عوامل بیماریزا ، خاک خزانه را باید با موادی مانند وابام (Vapam) یا متیل بروماید (Methyl bromide) و همچنین با استفاده از قارچ کش های مانند فوندازول (Fundazol)( به مقدار 2 گرم در هر متر مربع) و مخلوط ردومیل – زینب (Redomil – zineb) به مقدار 5 گرم در هر متر مربع ضد عفونی کرد. این عمل باید تا ضخامت 5 سانتی متر از سطح خاک انجام گیرد. پس از کاشت بذر سطح خزانه را با ضخامت مناسب (3/0 تا 5/0 سانتی متر) توسط ماسه بسیار نرم یا خاک برگ باید پوشاند. برداشت

عمل برگ چینی از اواخر بهار (خرداد) آغاز میشود و طی چند مرحله تا اواخر شهریور انجام می گیرد رنگهای برگهای رسیده سبز تیره و رگبرگ اصلی روشن و کم و بیش براق می شود. عمل برگ چینی بهتر است صبح زود و یا بعد از ظهر که هوا خنک است انجام گیرد. رشد برگهای توتون به صورت همزمان صورت نمی گیرد. ابتدا برگهای پائینی می رسند و بطرف بالا ادامه می یابد. از این رو در طول سال چهار تا پنج نوبت می توان برگها را برداشت کرد. هر 5 تا 10 روز عمل برگ چینی را می توان تکرا ر کرد. برگها ممکن است تحت تاثیر عوامل متعدد اقلیمی مانند تاخیر در کاشت،سرد بودن هوا، بارندگی زیاد و یا ازت فراوان با تاخیر برسند و یا ممکن است رویش گیاهان با سرمای پائیز مواجه و دچار سرما زدگی شوند. در این حالت جهت تسریع در رسیدن برگها می توان از محلول شیمیایی رول – فراکت (Rol – Fruct) به مقدار 5/2 لیتر در هکتار به صورت محلول پاشی استفاده کرد. برداشت برگها در سطوح کوچک است با دست ولی در مقیاس وسیع با ماشینهای مخصوص برداشت برگ توتون انجام می گیرد. پس از برداشت برگها آنها را در کوتاهترین زمان ممکن باید خشک کرد قبل از خشک کردن برگها را باید برای این منظور آماده کرد بدین مظور چند سانتی متر بالاتر از محل انتهای برگ، به وسیله سوزن آنها را به نخهای نسبتاً ضخیمی به طول 50 تا 70 سانتی متر متصل می کنند این عمل را اصطلاحاً نخ کشی نام دارد. عمل نخ کشی باید طوری باشد تا حتی الامکان برگها مقابل یکدیگر قرار گیرند خشک کردن برگهای توتون به روش طبیعی احتباج به زمان طولانی (25 تا 40 روز) دارد ولی با استفاده از خشک کن های الکتریکی بین 100 تا 150 ساعت عمل خشک کردن طول کشد.

مشخصات بوته انواع توتون

باسما
ارتفاع:165-85 سانتی متر
تعداد برگ:37-23 عدد
طول برگ:30-14 سانتی متر
عرض برگ:15-10 سانتی متر
سوزش:خيلی خوب
رنگ:زرد متمايل به نارنجی، نارنجی متمايل به قرمز، ليمويی.
زمان گلدهی:75-65 روز
نيکوتين:5/1-9/0 درصد (1379) بديهی است مقدار نيکوتين و قند طی سالهای مختلف متفاوت می باشد
قند:13-8 درصد (1379) بديهی است مقدار نيکوتين و قند طی سالهای مختلف متفاوت می باشد.
خواص:معطر با عطر طبيعی مطلوب
راندمان:1000-900 کيلوگرم در هکتار
محل کشت:در استانهای گلستان-مازندران بصورت ديم و در آذربايجانغربی- کردستان- سيستم کشت بصورت آبی می باشد.

تيکلاک
ارتفاع بوته:135-100 سانتی متر
تعداد برگ:34-23 عدد
طول برگ:28-24 سانتی متر
عرض برگ:14-12 سانتی متر
سوزش:خوب
رنگ:زرد ،طلايی، نارنجی.
زمان گلدهی:110-73 روز
نيکوتين:5/1-2/1 درصد (1378) بديهی است مقدار نيکوتين و قند طی سالهای مختلف متفاوت می باشد
قند:11-7 درصد (1378) بديهی است مقدار نيکوتين و قند طی سالهای مختلف متفاوت می باشد.
خواص:نيمه شرقی
راندمان:800-700 کيلوگرم در هکتار
محل کشت:در استان آذربايجانغربی سيستم کشت بصورت آبی می باشد.

بارلی
ارتفاع بوته:128-89 سانتی متر
تعداد برگ:25-18 عدد
طول برگ:50-27 سانتی متر
عرض برگ:28-15 سانتی متر
سوزش:خوب
رنگ:قهوه ای روشن تا مسی.
زمان گلدهی:158-102 روز
نيکوتين:5/3-5/1 درصد (1379) بديهی است مقدار نيکوتين و قند طی سالهای مختلف متفاوت می باشد
قند:کمتر از يک درصد (1379) بديهی است مقدار نيکوتين و قند طی سالهای مختلف متفاوت می باشد.
خواص:فيلر- نيمه بيسيک
راندمان:1500-800 کيلوگرم در هکتار
محل کشت:در استانهای گلستان- مازندران-گيلان بصورت ديم و عندالزوم آبياری- آذربايجانغربی-کردستان سيستم کشت بصورت آبی می باشد.

ويرجينيا
ارتفاع بوته:163-110 سانتی متر
تعداد برگ:27-17 عدد
طول برگ:53-29 سانتی متر
عرض برگ:32-15 سانتی متر
سوزش:خوب
رنگ:زرد،زرد متمايل به نارنجی، زردليمويی.
زمان گلدهی:143-100 روز
نيکوتين:41/1-2/1 درصد (1379) بديهی است مقدار نيکوتين و قند طی سالهای مختلف متفاوت می باشد
قند:5/11-7 درصد (1379) بديهی است مقدار نيکوتين و قند طی سالهای مختلف متفاوت می باشد.
خواص:فيلر
راندمان:1800-1000 کيلوگرم در هکتار
محل کشت:در استانهای مازندران-گيلان سيستم کشت بصورت ديم و عندالزوم آبياری در مواقعيکه بارندگی کافی نباشد.در استان گلستان بصورت آبی
کلیاتی درباره انواع توتون و سیگار
تـنباکو(TOBACCO) با نام علمی نیکوتــیانا(NICOTIANA) بیش از 60 گونه مخـتـلف دارد که نــیکوتیــانا تاباکوم(N.TABACUM) و نیکوتیانا رستیکا(N.RUSTICA) رایج ترین آن میباشند. این گیاه بومی آمریکای جنوبی و شمالی میباشد. بوی مخصوص تنباکو بـه عــلت وجود روغن فراری موســوم به نیکوتیانین (nicotianin) است.

نحوه آماده سازی توتون:

بعد از چیدن و خشک‌ کردن برگ‌های توتون، آنها را تمیز و ساقه‌ها و مواد اضافی را جدا می‌کنند. سپس، دوباره برگ‌ها را با گلیسیرین یا یک ماده دیگر شبیه آن، رطوبت می‌دهند و در بشکه‌های چوبی بزرگ انبار می‌کنند. این بشکه‌ها ممکن است تا 2 سال در انبار بمانند که در این مدت، تنباکو تیره‌ تر و خشک ‌تر می‌شود و محتوای نیکوتین آن هم کاهش می‌یابد. بعد از این مدت است که تنباکو اصطلاحا “رسیده” شده و آماده استفاده می‌شود.
توتون ویرجینیا (در ایالات ویرجینیا، کارولینا، جورجیا و فلوریدای امریکا میروید) که برگهای روشن و شیرینی دارد رایج ‌ترین نوع تنباکو است که در ساخت سیگار از آن استفاده می‌شود. برای آماده‌ کردن سریع ‌تر این توتون، آن را حرارت می ‌دهند تا برای رسیده ‌شدن آن به 2 سال زمان نیاز نباشد. یک تغییر مهم دیگری که در صنعت دخانیات به ‌وقوع پیوسته، کاهش میزان برگ توتون موجود در سیگار به حدود 25 درصد مقداری است که قبل از سال‌های دهه 50 استفاده می ‌شده است. به دو علت، نخست استفاده بیشتر از اجزای دیگر گیاه تنباکو که تا آن زمان دور ریخته می‌شد، اما با پیشرفت صنعت دخانیات، از این اجزا هم در ترکیب توتون سیگار استفاده میگردد. در حال حاضر حداقل یک چهارم توتونی که در یک نخ سیگار وجود دارد، از همین اجزای دیگر گیاه تنباکو است و نه کاملا از برگ‌های خالص گیاه.
پیشرفت دیگری که باعث شد تولید کنندگان دخانیات از برگ توتون به میزان بسیار کمتری در محصولاتشان استفاده ‌کنند، رایج‌ شدن تکنیک دیگری موسوم به “پف‌دادن” بود. در این روش، توتون را به‌ صورت خشک منجمد می ‌کنند و بعد هوا یا گاز دیگری مثل دی‌اکسید‌کربن را با فشار به آن می‌دمند. به این ترتیب برگ‌های توتون حالت پف کرده به خود می‌گیرد و حجیم ‌تر و سبک ‌تر می‌شود و افزودنی‌ها را هم بهتر و بیشتر به خود جذب می‌کند.

بزرگترین تولید کننده های برگ تنباکو در جهان:

1-چین 2-برزیل 3-هند 4-امریکا 5-اندونزی 6-ترکیه 7-یونان 8-آرژانتین 9-ایتالیا 10-پاکستان

میزان کل تولید برگ تنباکوی جهان در سال 2005 به 6.38 میلیون تن بالغ میگردد.
بزرگترین وارد کننده های برگ تنباکو در جهان:
۱-روسیه 2-امریکا 3-انگلیس 4-آلمان 5-هلند 6-ژاپن 7-فرانسه 8-اوکراین 9-لهستان10-مصر

بزرگترین کمپانی های تولید کننده سیگار جهان:
1- کمپانی فیلیپ موریس(PHILIP MORRIS) متعلق به (ALTRIA) و با برندهایی نظیر (ALPINE-MARLBORO-L&M-MERIT) با درآمدی بالغ بر 67 میلیارد دلاردر سال 2005. مقر اصلی آن در امریکا است.
2- کمپانی (BRITISH AMERICAN TOBACCO)(BAT) و با برندهایی نظیر(KENT-DUNHILL-PALL MALL-ROTHMANS) با درآمدی بالغ بر 60 میلیارد دلار در سال 2005.مقر اصلی آن در انگلستان است.
3- کمپانی (JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL)(JTI) و با برندهایی نظیر(CAMEL-WINSTON-MILD SEVEN-SALEM) و با درآمدی بالغ بر 30 میلیارد دلاردر سال 2005. مقر اصلی آن در ژاپن است.
4-سایر کمپانی ها شامل(REEMSTA-ALTADIS-GALLAHER) میباشند.
نکته:از لحاظ سهم تولید کمپانی چینی(CHINA NATIONAL TOBACCO)(CNTC) با تولید 32 درصد سیگار جهان مقام نخست را در اختیار دارد.

روشهای استعمال توتون:

1- تدخین (دود کردن) بوسیله سیگار(CIGARETTE)، سیگار برگ(CIGAR)، پیپ(PIPE)، قلیان(HOOKAH)، بی دیس(BIDIS) نوعی سیگار دست ساز هندی، کرتک(KRETEK) نوعی سیگار اندونزیایی که حاوی گل میخک(CLOVE) بوده و با بی حس کردن دهان وریه ها و ایجاد احساس سرخوشی ملایم لذت سیگار کشیدن را بیشتر میکند. اما همین عامل باعث میگردد فرد سیگاری دود سیگار را بیشتر در ریه ها ی خود نگه دارد، بنابراین مواد سمی بیشتری جذب بدنش میگردد.
2- توتون جویدنی(CHEWING TOBACCO) و انفیه تر(MOIST SNUFF) که بین گونه و لثه ها نگاه داشته میشود.
3- انفیه خشک(DRY SNUFF) که با بینی بالا کشیده میشود.
4- همراه با حشیش به شکل سیگاری(JOINT) تدخین میشود.

سیگار(CIGARETTE):

استوانه ای کاغذی و کوچک معمولا به طول 10 سانتی متر و قطر 10 میلی متر که با برگهای بریده شده و عمل آمده تنباکو پر میشود. قسمتهای مختلف سیگار:
1- فیلتر سلولزی (سلولز استات) که با کاغذ متخلخلی بنام (PLUGWRAP) پوشیده شده است. وظیفه فیلتر خنک کردن و تمیز کردن دود سیگار است.
2- کاغذ(TIPPING) که فیلتر را میپوشاند و برخی اوقات برای تهویه بیشتر و کاهش تار(قطران) سیگار دارای سوراخهای ریزی (پرفراژ) میباشد.
3- ترکیب تنباکو و کاغذ سیگاری که آن را احاطه کرده است.

انواع سیگار:
1- سایز معمولی(KING SIZE)
۲- سیگار باریک(SLIM)
3- سیگار پهن(WIDE)
4- (ملایم) لایت(LIGHT) و یا کم تار(LOW TAR)
5- (خیلی ملایم) آلترالایت(ULTRA LIGHT)
6- منتول (دارای اسانس نعناع)(MENTHOLS): احساس خنکی را القا میکند.

مفهوم رنگبندی پاکت های سیگار:

1- پاکت قرمز: طعم کامل و قوی.
2- پاکت سفید و یا طلایی: لایت.
3- پاکت آبی و یا نقره ای: آلترالایت.
4- پاکت سبز: منتول
5- پاکت سبز کم رنگ: منتول لایت.
6- پاکت قرمز تیره: سیگار بدون فیلتر.

عوامل موثر در روند سوختن سیگار ومیزان نیکوتین جذب شده به بدن:
1- نوع تنباکوهایی که با یکدیگر ترکیب شده اند. چگونگی رویش و عمل آوری تنباکوها.
2- محتوای رطوبت سیگار.
3- تراکم و وزن تنباکو که بر مقاومت پک زدن به سیگار موثر است.
4- طول و قطر سیگار.
5- طول، جنس، مشخصات و درجه تهویه فیلتر سیگار.
6- ویژگیهای احتراقی کاغذ سیگار.
7- نحوه کشیدن سیگار (تعداد و عمق پک ها)

تفاوت سیگار لایت با سیگار معمولی:

درجه بندی سیگارها توسط ماشین های سیگارکش(smoking machines) تعیین میگردد. این دستگاه ها به تمام نخهای سیگار بطور مشابه پک میزنند. سیگارهای لایت که بوسیله این ماشین ها کشیده میشوند درجه نیکوتین و تار کمتری را نشان میدهند. اما درعمل به دلایل زیر هیچ تفاوتی میان سیگارهای ملایم (لایت) با سیگارهای معمولی وجود ندارد:
1- اطراف فیلتر سیگارهای لایت چند سوراخ ریز تعبیه میشود تا تهویه فیلتر افزایش یابد. هنگام پک زدن به سیگار هوا با دود سیگار ترکیب شده و آن را رقیق تر میسازد. اما در عمل این سوراخها توسط فرد سیگاری با لبها و یا دستها بطور ناخودآگاه مسدود میگردند. بنابراین دیگر سیگار “لایت” نخواهد بود.
2- فرد سیگاری برای جبران کاهش نیکوتین جذب شده توسط سیگارهای لایت تعداد و عمق پک هایی که به سیگار میزند، و یا تعداد نخ سیگار مصرفی روزانه خود را افزایش میدهد.
3- نحوه کشیدن سیگار افراد سیگاری با ماشین های سیگار کش متفاوت است. و هیچ دو فرد سیگاری مشابه هم به سیگار پک نمیزنند.
برخی افراد برای ترک سیگار نیز به سیگارهای لایت روی می آورند، اما این کار بی فایده و غیر اصولی است.

سیگاربرگ (cigar):

تفاوت سیگار برگ با سیگارت:
1- سیگار برگ از تنباکوی خشک و تخمیر شده تهیه میگردد.
2- تنباکو در سیگار برگ در میان برگ تنباکو پیچیده میگردد. اما در سیگارت در کاغذ سیگار.
3- سیگار برگ فاقد فیلتر است.
سیگارهای برگ کوبا از شهرت خاصی برخوردار است. سیگار برگ در اشکال و طعم های مختلفی عرضه میگردد.

چند مطلب درباره نیکوتین(nicotine):
1-میزان نیکوتین موجود در تنباکو به گونه تنباکوی مصرفی و قسمتی که برگ از تنه گیاه جدا می شود بستگی داشته و از 0.3 تا 7 درصد متفاوت است. هر چقدر برگ ها از قسمتهای بالاتر گیاه چیده شوند محتوای نیکوتین بیشتری دارند.
2- پس از نخستین پک تنها 10 ثانیه طول میکشد که نیکوتین به مغز برسد.
3- یک نخ سیگار حاوی حدود 0.4 تا 1.3 درصد نیکوتین است.
4- مقدار نیکوتین موجود در 3 نخ سیگار میتواند برای انسان مهلک باشد، اما تنها مقادیر اندکی از نیکوتین بصورت دود آزاد میشود.
5- نیکوتین یک آلکالوئید سمی است که خاصیت اعتیاد آوری تنباکو و سیگار مربوط به آن میباشد.
6- نیکوتین بی رنگ و دارای بوی تندی می باشد. چنانچه در معرض هوا و نور قرار گیرد رنگش تیره شده و تبدیل به صمغ میگردد.
7- مقادیر تغلیظ شده نیکوتین موجود در تنباکو به عنوان حشره کش مورد استفاده قرار میگیرد.
8- نیکوتین به اندازه هروئین قدرت اعتیادآوری دارد.
9- نیکوتین گاهی اوقات یک محرک و برخی اوقات اثرات آرام بخشی دارد.
10- مصرف نیکوتین در فرد سیگاری ایجاد تحمل و وابستگی میکند. علایم محرومیت از نیکوتین شامل: تحریک پذیری-خشونت طلبی-اضطراب-عصبی شدن-کاهش تمرکز-سر گیجه-سبک شدن سر-اختلال در خواب-یبوست-خشکی دهان-گلو درد-درد دست ها و پاها-تعرق-افسردگی-زخم های دهانی-خستگی-گرسنگی-سرفه-احساس فقدان وهوس کشیدن سیگار میباشند. این علایم ممکن است ماه ها باقی بماند.
نکته: برای آشنایی با اثرات نیکوتین بر بدن به مقاله مضرات نیکوتین مراجعه کنید.
علل استعمال سیگار توسط افراد:
1-مانند افراد بالغ و بزرگسال جلوه کردن.
2-فشار همسالان و برای مورد پذیرش قرار گرقتن از سوی آنها.
3-هیجان حاصل از تجربه کشیدن سیگار (چیزی که توسط بزرگترها قدغن شده است)
4-رفع استرس و خستگی.

نکته:آغاز مصرف سیگار میتواند متفاوت باشد اما عدم توانایی در ترک سیگار تنها یک علت دارد و آن خاصیت اعتیاد آوری نیکوتین می باشد.

دخانیات از نگاه آمار:
1- بیش از1.1 میلیارد نفر در سراسر جهان تنباکو استعمال میکنند.
2- افرادی که سیگار میکشند بطور متوسط 14 سال زودتر از افراد غیر سیگاری میمیرند. خطر مرگ به تعداد سیگار و مدت زمان سیگاری بودن فرد بستگی دارد.
3- خسارت مالی ناشی از آتش سوزی با سیگار سالانه بالغ بر 27 میلیارد دلار است.
4- در سال 1996 از کل زباله های جمع آوری شده در امریکا 20 درصد مربوط به ته سیگار بوده است.
5- کمپانی های تولید کننده سیگار سالانه میلیارد ها دلار صرف تبلیغات سیگار میکنند.
6- روزانه 15 میلیارد نخ سیگار در سراسر جهان خریداری میشود، به عبارت دیگر هر دقیقه 10 میلیون نخ و یا 5.6 تریلیون نخ در سال.
7- سالانه بیش از 200 میلیارد دلار در سراسر جهان برای سیگار هزینه میشود. که 70 میلیارد دلار آن متعلق به کشورهای در حال توسعه است.
8- مصرف تنباکو به اجتماع هزینه تحمیل میکند: هزینه های درمانی مستقیم و غیر مستقیم، از دست رفتن درآمد به علت مرگ زودرس، معلولیت ها، غیبت کارگران و کارمندان، کاهش بهره وری و آتش سوزی ها.
9- در سراسر جهان روزانه 80 تا 100 هزار نفر شروع به کشیدن سیگار میکنند، که نیمی از آنها در آسیا زندگی میکنند.
10-1/3 مردان جهان سیگاری هستند.
11- هر 8 ثانیه یک نفر به علت مصرف تنباکو می میرد.
12- سالانه 4.8 میلیون نفر در سراسر جهان به علت بیماریهای مرتبط با مصرف سیگار جان خود را از دست میدهد. چنانچه همین روند ادامه یابد در سال 2025 این میزان مرگ و میر به 10 میلیون نفر در سال بالغ خواهد گردید.
13- مصرف سیگار در کشورهای توسعه یافته رو به کاهش اما در کشورهای در حال توسعه سالانه 3.4 درصد به افراد سیگاری افزوده میشود.
14- بازار تنباکو در جهان توسط سه کشور آمریکا، انگلیس و ژاپن کنترل می شود.
15- در میان نوجوانان 13-15 سال جهان از هر 5 نفر یکی سیگار میکشد.
16- نیمی از سیگاری هایی که بطور مداوم سیگار میکشند عاقبت خواهند مرد.
17- هر سیگار بطور متوسط حداقل 7 دقیقه از عمر متوسط فرد سیگاری می کاهد.
18- سیگار بزرگترین عامل مرگ زودرس میباشد که کاملا قابل پیش گیری است.
19-1/4 مرگ و میر مرتبط با بیماریهای قلبی و 3/4 برونشیت های مزمن مرتبط به استعمال سیگار میباشد.
20- روشهای مختلف استعمال تنباکو هیچ مزیتی نسبت به یکدیگر ندارند. کشیدن قلیان و یا پیپ و استعمال تنباکوی جویدنی میتوانند خطرات بیشتری در پی داشته باشند.
21- افراد سیگاری بطور متوسط سالانه 90 هزار تومان برای خرید دخانیات هزینه میکنند.
22- 80 درصد افرادی که سیگار میکشند، سیگار کشیدن را از سنین نوجوانی(قبل از سن 18 سالگی) آغاز کرده اند.

اثرات سوء سیگار بر محیط زیست:
1-اغلب فیلترهای سیگار زیست فروپاش (تجزیه پذیر در طـبیعت) نبوده و درواقع 95 درصد آنها از جنس پلاستیک سلولزاستات مـی باشند، که سالها طول میکشد تا در طبیعت تجزیه و به چرخه محیط زیست بازگردند.
2-در تـه سیـگارهــا بیـش از 165 مـاده شیمیایی وجود دارد کــه حـــیوانات کوچک و پرندگان ممکن است آنها را با غذا اشتباه گرفته و ببلعند.بلعیدن ته سیگار منجر به سوء تغذیه، بی اشتهایی و یا مصرف نکردن غذا در حیوان و یا پرنده می شود. چراکه ته سیگار میتواند مجاری گوارشی را مسدود و از هضم غذا جلوگیری کند. و یا با گیر کردن و انباشته شدن در مجاری گوارشی حیوان احساس سیری و پری کاذب کرده و از غذا دست بکشد.
3-ته سیگارها برای تجزیه شدن در طبیعت حداقل به 5 سال زمان نیازدارند.
4-فرآیند خشک کردن برگهای تنباکو و یا تهیه کاغذ برای کاغذ سیگار یکی از عوامل جنگل زدایی به ویژه در جوامع توسعه نیافته میباشد.

مواد شیمیایی خطرناک موجود در سیگار:
سیگار حاوی 4000 ماده شیمیایی میباشد. تنباکو حاوی بیش از 60 ماده سرطانزا و بیش از 700 ماده افزودنی (نگهدارنده ها، طعم دهنده ها) است.
چند ترکیب سرطانزا در سیگار:
1-بنزوپیرین(benzopyrene): این ماده در پی احتراق ناقص مواد ارگانیک تولید میشود. بسیار جهش زا و سرطانزا میباشد.
2-نیتروزامین(nitrosamine): از واکنش نیکوتین و سایر ترکیبات با نیتریت تنباکو تولید میشود. این ماده نیز سرطانزا است.

فهرستی از مواد سمی موجود در تنباکو و دود سیگار:
1-استون(acetone): مایع فرار و معطری است که به عنوان حلال به کار میرود (مثلا درلاک پاک کن های ناخن). استون به پوست، دهان، کلیه ها، کبد و اعصاب آسیب رسانده و باعث نواقص مادرزادی میشود.
2-آلومینیوم(aluminium): باعث درماتیت تماسی (التهاب پوست) و آلزایمر میشود.
3- آمونیاک(ammonia):در تماس با آلوئول های ششها یک ماده بسیار خورنده است.
4-آرسنیک(arsenic): یک ماده بسیار سمی است که در حشره کش ها و آفت کش ها استفاده میشود. باعث مسمومیت و آسیب به ارگانهای بدن گردیده و میتواند سرطانزا نیز باشد. این ماده در مرگ موش موجود است.
5-بنزن(benzene): یک ترکیب آروماتیک است که از ذغال سنگ و نفت خام بدست می آید و به عنوان حلال مصرف میشود. سرطانزا بوده و میتواند باعث خواب آلودگی، افزایش ضربان قلب، گیجی، سردرد، سرگیجه، افزایش فشار خون، لرز، استفراغ، بیهوشی و مرگ میشود.
6- کادمیوم(cadmium): این ماده در ساخت باطری ها کاربرد داشته و باعث ایجاد مشکلات مجاری تنفسی و کلیه ها، آسیب به کبد، پوکی و نرمی استخوان میشود. میتواند سرطانزا نیزباشد.
7-کافئین(caffeine): باعث افزایش انرژی و بی قراری میشود. (به مقاله مضرات کافئین رجوع کنید)
8-منواکسید کربن(co): گاز بی بو و بی رنگی است که بسیار کشنده و سمی میباشد. باعث سرگیجه، سردرد، بیهوشی، نارسایی تنفسی و مرگ میشود. منواکسید کربن اکسیژن رسانی به عضلات، مغز و نسوج بدن را کاهش داده و سبب میگردد قلب و بدن سخت تر کار کنند.
9-کلرفرم(chloroform):باعث ایجاد مشکلات کبدی و کلیوی،نواقص مادرزادی و مشکلات پوستی میشود.
10-مس(copper):در عملکرد طبیعی برخی آنزیم های بدن اختلال ایجاد میکند.
11-سیانید/هیدروژن سیانید(hydrogen cyanide/cyanide): باعث ایجاد کما، تشنج، آپنه، ایست قلبی، غش، سرگیجه، اضطراب، استفراغ، تعرق، ضعف در انگشتان پا و دست، مشکلات حرکتی، تاری دید، ناشنوایی و اختلال در عملکرد غده تیروئید میشوند.
12-د.د.ت(DDT): پیشتر به عنوان حشره کش کاربرد داشته است. باعث ایجاد تومور به ویژه در کبد میشود.
13-اتانول(ETHANOL): اثرات الکل بر بدن. (به مقاله مضرات الکل رجوع کنید)
14-قرمالدهید(FORMALDEHYDE): یک ماده بی رنگ و بسیار سمی میباشد که برای حفظ اجساد استفاده میشود. باعث آزار چشمها و پوشش مخاطی، اشک ریزش، سردرد، سوزش گلو، اشکال در تنفس، مشکلات پوستی، افزایش اسیدیته خون، تنفس کم عمق و سریع، کاهش دمای بدن، کما و مرگ میشود. این ماده سرطانزا نیز میتواند باشد.
15-سرب(LEAD): باعث کاهش ضریب هوشی، تهوع، درد شکم، تحریک پذیری، بی خوابی، بی حالی شدید، سردرد، تشنج، کما، یبوست، استفراغ، کاهش اشتها، کم خونی، مشکلات کلیوی و تولید مثلی، کرامپ، پرفعالیتی مزمن، مسمومیت مغزی، ناتوانی در یادگیری و آسیب به لثه ها میشود.
16-منیزیوم(MAGNESIUM):باعث اسهال و تحریک چشمها میشود.
17- متانول(METHANOL): باعث نابینایی، نواقص مادرزادی، سردرد، سرگیجه، استفراغ، گیجی، نارسایی تنفسی، بیهوشی و مرگ میشود.
18-جیوه(MERCURY):باعث آسیب به دهان،لثه ها،دندانها،مغز ،آسیب به سیستم عصبی و غدد درونریزو نواقص مادر زادی میشود.
19-وینیل کلراید(VINYL CHLORIDE): باعث سردرد، از دست رفتن هماهنگی بدن، توهم، بیهوشی، نارسایی تنفسی، سرطان کبد، تحریکات پوستی، مرگ و نواقص مادرزادی میشود.
20-نیترات پتاسیم(POTASSIUM NITRATE):باعث مشکلات قلبی و یا تشدید آنها میشود.
21- تولوئن(TOLUEN): یک ماده بسیار سمی است که در رقیق کننده های رنگ( تینر) مورد استفاده قرار میگیرد.
22- تار و یا قطران(TAR): تار ترکیبی صمغ مانند، قهوه ای و چسبناک است و از صدها ماده شیمیایی مختلف (هیدروکربنهای پلی آروماتیک، آمین های آروماتیک و ترکیبات غیر ارگانیک) که بسیاری از آنها سمی، سرطانزا و جهش زا میباشند، تشکیل یافته است. تاراز سوختن تنباکو و سایر مواد گیاهی حاصل میشود. تار ذرات ریزی میباشد که هنگام پک زدن به سیگار وارد ریه ها شده و در آنجا تجمع می یابد. در حدود 70 درصد تار موجود در دود سیگار درون ریه ها رسوب میکند. تار مانند دوده موجود در دودکش، درون ریه های شما را بصورت یک لایه ی چسبناک می پوشاند. فردی که روزانه 20 نخ سیگار دود میکند سالانه 210 گرم (یک فنجان پر) تار وارد ریه های خود میکند. بو و رنگ سیگار مربوط به تار است. تار همچنین بروی پرزهای (سیلیا و یا مژکها) ریه ها چسبیده و عملکرد طبیعی آنها را مختل میکند. این پرزها با حرکت روبه بالا باعث خارج شدن مواد زاید، میکروبها، گردوغبار و آلودگی ها از ریه ها میشوند. تار میتواند بروی لباس و یا پوست بدن نیز بچسد. آخرین پک سیگار دو برابر بیشتراز نخستین پک سیگار حاوی تار میباشد.
23- گازهای بوتان (گاز فندک)، اتان،متان، پروپان و دی اکسید کربن.
24- نیکوتین (به مقاله مضرات نیکوتین رجوع کنید)
25- فلزات روی، آهن و نیکل.
26-آکریلامید(ACRYLAMIDE): یک ماده بسیار سمی است که در حیوانات سرطانزا میباشد. باعث تحریک پوشش مخاطی، تعریق، تهوع، کرختی، اشکال در تکلم، ضعف دست ها و پاها و آسیب به غدد دستگاه تولید مثلی مردان شود.
27-پولونیوم(POLONIUM):یک ماده رادیواکتیو و سرطانزا میباشد.
28-آکرولئین(ACROLEIN): بسیار سمی و مرگبار است. در سلاحهای شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرد، چراکه بسیار اشک آور و تحریک کننده ریه ها است.
29-نفتالین(NAPHTHALENE): در تهیه مواد منفجره، رنگدانه های رنگ و گلوله نفتالین (ضد بید) کاربرد دارد.

برخی از مواد افزودنی در تنباکوی سیگار:
مخمر، سرکه، اوره، انواع روغن ها، انواع الکل ها، قندها، نشاسته، نمک، جوش شیرین، گلیسیرین، کاکائو، کافئین، فیبر، پودر میوه ها، انجیر، کشمش، وانیل، آب، عسل، شکلات، کره، موم.
این مواد به عنوان طعم دهنده، نگهدارنده، افزایش رطوبت و ملایم ساختن طعم سیگار مورد استفاده قرار میگیرند.

مضرات استعمال سیگار:
1-ابتلا به بیماریهای قلبی-عروقی، ایست قلبی، سکته ها، پرفشاری خون و تنگی عروق. ریسک حمله قلبی درافراد سیگاری زیر 40 سال 5 برابر بیشتر از افراد غیر سیگاری است .
2-بیماریهای انسدادی مزمن ریوی نظیر آمفیزم (در این بیماری کیسه های هوایی و یا حبابچه های ریه ها بزرگ و گشاد میشوند که منجر به کاهش کارایی ریه ها، کاهش دریافت اکسیژن، تنگی نفس، ترکیدن کیسه های هوایی، عفونت ریه و بزرگ شدن قفسه سینه میشود)، برونشیت مزمن (به التهاب و تخریب راه های هوایی گفته میشود که به تنگی راه های هوایی، اشکال در تنفس، تنگی نفس، سرفه های مزمن و خلط چسبناک و غلیظ منجر میگردد)، کاهش ظرفیت ششها و سرطان ریه.
3-نواقص مادرزادی، تولد نوزاد کم وزن، تولد جنین مرده، کاهش جریان خون به جنین داخل رحم وافزایش سقط جنین. نوزادان زنان سیگاری حدود 200 گرم سبکتر از نوزادان زنان غیر سیگاری میباشند. زنانی که سیگار میکشند، احتمال اینکه نوزاد مرده بدنیا آورند 33 درصد بیشتر است.
4-سرطان های دهان، حنجره، زبان، لب ها، گلو، مثانه، پانکراس، مری، معده، کلیه و دهانه رحم.
5-افزایش حاملگی های خارج رحمی، تاخیر در آبستن شدن زنان، یائسگی زودرس(سیگار یائسگی را5 سال به جلو می اندازد)، افزایش دردهای قاعدگی.
6-آب مروارید (استعمال 20 نخ سیگار در روز شانس ابتلا به آب مروارید را دو برابر میکند) ، آسیب به اعصاب چشم، سوزش چشمها و اشک ریزش.
7-کاهش قوه حافظه و توانایی های شناختی.
8-بیماری برگر(BUERGER) که باعث ترومبوز (لخته خونی) در سرخرگ ها و سیاهرگ های دست و پا میشود و میتواند به قانقاریا و قطع عضو نیز بیانجامد.
9-ناتوانی جنسی در مردان و کاهش اسپرم مردان.
10-کند شدن جریان خون به اندامها.
11-تضعیف سیستم ایمنی بدن. سیگاری ها بیشتر به سرماخوردگی، آنفلوآنزا و دیگر بیماریهای عفونی مبتلا میشوند و دوره نقاهت آنها نیز طولانی تر است.
12-چین و چرک پوست به علت کاهش جریان خون به پوست.
13-افزایش احتمال ابتلا به عارضه پوستی پسوریازیس. افراد سیگاری دو برابر بیشتر از افراد غیر سیگاری ممکن است به پسوریازیس مبتلا شوند.
14-افزایش پوسیدگی دندانها، بیماریهای لثه ای و زرد شدن دندانها. سیگار تعادل شیمیایی درون دهان را بر هم زده و تشکیل پلاک و زرد شدن دندانها را تسهیل میکند.
15-افرادی که سیگار برگ و یا پیپ میکشند دود کمتری را به ریه های خود فرو میبرند و نسبت به افرادی که سیگار معمولی استعمال میکنند کمتر به سرطان ریه مبتلا میشوند (البته نسبت به افراد سیگاری و نه غیر سیگاری). اما ریسک ابتلا به سرطان دهان، حنجره و مری در آنها بیشتر است.
16-افرادی که تنباکوی جویدنی و انفیه تر استعمال میکنند بیشتر به سرطانهای دهان، مری و حنجره مبتلا شده و آسیب های بسیار جدی ای به دندانها و لثه های خود وارد میسازند.
17-بوی بد دهان، بد رنگ شدن دندانها و تحلیل استخوانهای فک و دندانها.
18-کاهش و یا از دست رفتن احساس چشایی و بویایی، تغییر در میزان ترشح بزاق دهان، خشکی دهان.
19-تغییر رنگ قهوه ای و یا زرد رنگ ناخنها و انگشتان دست.
20-تشدید سوزش سر دل و ترش کردن.
21-سیگار کشیدن احتمال لخته شدن خون را افزایش میدهد.

نکات مهم دیگر:
1-خطر سکته در مردان 35 تا 64 ساله ای که سیگار میکشند 4 برابر بیشتر از مردان غیر سیگاری است.
2-خطر سکته در زنان 35 تا 64 ساله ای که سیگار میکشند 5 برابر بیشتر از زنان غیر سیگاری است.
3-مردان سیگاری 22 بار و زنان سیگاری 12 بار بیشتر از غیر سیگاری ها احتمال دارد بر اثر سرطان ریه فوت کنند.
4-60 درصد قربانیان سرطان ریه ظرف 1 سال و 80 درصد آنها ظرف 3 سال پس از تشخیص جان می سپارند.
5-87 درصد سرطان های ریه به علت استعمال سیگار میباشد.
6-1/3 تمام سرطانهایی که به مرگ منتهی میشوند مرتبط با کشیدن سیگار است.
7-48 درصد مردان و 10 درصد زنان جهان سیگار میکشند.
8-هر 6 ثانیه در جهان یک نفر به علت مصرف سیگار فوت میکند.
9-دود سیگاری که در فضا پخش میشود، نسبت به دودی که به درون ریه ها کشیده میشود حاوی 2 برابر نیکوتین و 5 برابر منوکسید کربن بیشتر است.
10-افرادی که به تازگی به سیگار روی آورده اند معمولا دچار حالت تهوع، سرگیجه و افزایش ضربان قلب میشوند. اما این علایم پس ازاستعمال های مکررسیگار وایجاد تحمل نسبت به نیکوتین بتدریج محو میشوند.
11-چنانچه نیکوتین بطور آهسته جذب بدن گردد بیشتر خاصیت آرام بخشی و چنانچه به سرعت جذب گردد بیشتر محرک است. به همین علت افرادی که پیپ و سیگار برگ میکشند، پس از استعمال بیشتراحساس آرامش و تمدد اعصاب میکنند، اما افرادی که سیگار میکشند بیشترخاصیت محرک بودن نیکوتین را احساس میکنند.
12-اغلب کمپانی های تولید سیگار، سیگارهای خود را به گونه ای از تنباکو پر میکنند که برگهای بلند تنباکو که مضرات بیشتری دارند در انتهای سیگار و برگهای کوتاه تنباکو که کمتر ضرردارند را در سرلوله سیگار قرار میدهند. این سیگارهای هیبرید خاصیت اعتیاد آوری بیشتری دارند.
13-تنباکوی عمل آوری نشده چنانچه به حال خود رها شود پس از مدت بسیار کوتاهی خود بخود خاموش میشود. اما تنباکوی سیگار به عمد بطور شیمیایی به گونه ای عمل آوری میشود تا برای مدت طولانی تری روشن باقی بماند.چراکه خاموش شدن سیگار و نیاز به روشن کردن مجدد آن برای مصرف کننده ایجاد زحمت کرده و ممکن است فروش سیگار کاهش یابد.
14-چنانچه زمینهای زراعی ای که به کشت تنباکو اختصاص یافته برای کشت مواد غذایی استفاده شوند، میتوان بوسلیه آنها غذای مورد نیاز 10 تا 20 میلیون انسان را تامین کرد.
15-اضافه کردن آمونیاک به سیگار باعث میشود بخارات نیکوتین سریعتر جذب ریه ها گردد.
16-اضافه کردن سوخت موشک (متانول) به تنباکوی سیگار باعث میشود تا سرسیگار با حرارت بسیار بالایی بسوزد. این حرارت بالا سبب میشود تا نیکوتین تنباکو فورا به بخار تبدیل شده و بتواند راحت تر جذب ریه ها گردد. سر سیگار هنگامی که به آن پک نمی زنید با حرارت 400 تا 600 درجه سانتی گراد و هنگامی که به آن پک میزنید با حرارت 700 تا800 درجه سانتی گراد میسوزد. همین حرارت بسیار بالا است که باعث تولید بسیاری از مواد شیمیایی در دود سیگار میشود. (ترکیبات شیمیایی ای که ممکن است در خود تنباکو موجود نباشند)
17-یک سیگار معمولی در حدود 12 میلی گرم تار،0.88 میلی گرم نیکوتین و 14 میلی گرم منو اکسید کربن تولید میکند.
18-افراد سیگاری بطور متوسط 5 سال پیرتر از افراد هم سن وسال غیر سیگاری خود بنظر میرسند.

سیگار کشیدن انفعالی(PASSIVE SMOKING):
افراد غیر سیگاری ای که در معرض دود سیگار افراد سیگاری قرار دارند، بیش از خود افراد سیگاری ممکن است آسیب ببینند. دود سیگاری که از سر سیگار به فضای اطراف پخش میشود، نسبت به دودی که از ته سیگار به درون ریه ها فرو برده میشود، حاوی غلظت بیشتری از مواد سمی و سرطانزا میباشد. مضرات قرار گرفتن در معرض دود سیگار:

1-احتمال ابتلا به عفونت گوش، آسم، حملات حساسیتی، التهاب لوزه ها وذات الریه در کودکانی که در معرض دود سیگاروالدین خود قرار دارند، بیشتر میباشد.
2- ابتلا به بیماریهای قلبی و ریوی و سرطان ریه.
3-افزایش بروز واکنش های حساسیتی چرا که دود سیگار یک ماده حساسیت زا است.
4-سر درد، حالت تهوع، خواب آلودگی، کاهش اکسیژن خون، افزایش فشار خون و ضربان قلب.
5-تشدید آسم، آلرژی و سایر بیماریها.
6-افزایش ریسک سقط جنین و نواقص مادرزادی.
7-میزان نیکوتینی که یک کودک دریافت میکند به این شرح است: چنانچه پدر وی سیگاری باشد مانند آنست که خود کودک سالانه 30 نخ سیگار میکشد، چنانچه مادر کودک سیگاری باشد این تعداد به 50 نخ در سال و چنانچه هر دو والدین کودک سیگاری باشند مانند آنست که خود کودک سالانه 80 نخ سیگار میکشد.
8-زنان غیر سیگاری ای که شوهرانشان سیگاری هستند 50 درصد بیشتر احتمال دارد به سرطان ریه مبتلا شوند

انتخاب تنباکوی مناسب برای پیپ
دو نوع کلی تنباکو برای پیپ موجود است:
تنباکوی عطری
مثل چای های عطری به این نوع تنباکو ها موادی افزوده میشود که آنها را خوشبو و خوش طعم کند، در صورتیکه مواد افزودنی طبیعی باشند استفاده از این نوع تنباکو ها مانعی ندارد اما متاسفانه برخی کمپانی های سودجو که توتون تولیدی خود را برای صادرات به کشور های جهان سوم میسازند از اسانسهای شیمیایی برای طعم دادن به توتون و از افزودنیهای بسیار خطرناک برای بهتر سوختن توتون استفاده میکنند.
یک نمونه از این نوع توتون های captain black و برخی نمونه های borkum riff هستند. از نشانه های استفاده از مواد افزودنی شیمیای بوی تند توتون(که گاهی خوشایند نیز به نظر میرسد) و ایجاد مایعات زیاد هنگام سوختن است.
نمونه های captain black که برای استفاده در آمریکا ساخته میشوند کیفیت بهتری دارند ولی در کلکیفیت آنها پایین تر از انواع اروپایی است.
تنباکو های عطری طبیعی بویی ملایم دارند و بیشتر طعم ها و بوهای طبیعی مانند عسل،پرتقال،وانیل و غیره در آنها هست و پس از سوختن شیره کمتری تولید میکنند .

نمونه هایی از تنباکو های عطری طبیعی :
Mac baren(original,burley london blend,aromatic,cherry)
Peterson(luxury,university Flake,de lux mixture,sweet)
Erinmore(mixture)
Von Eicken(Springwater)

تنباکوی سنتی(بدون عطر)
این تنباکو ها مواد افزودنی بسیار کمتری دارند و معمولا بوی آنها برای اطرافیان چندان خوشایند نیست، اما به دلیل نبودن مواد افزودنی برای مطلوب بودن طعم آنها از تنباکوی مرغوب استفاده میشود.
کسانی که سالهاست پیپ میکشند فقط از این نوع تنباکو استفاده میکنند و طعم طبیعی تنباکو را به طعم های مصنوعی مواد افزودنی ترجیح میدهند.

نمونه هایی از انواع مرغوب این تنباکو ها به شرح زیر است:
Peterson(Old Dublin,Irish Flake)
Prince Albert(Prince Albert)
Planta(Image Latakia,Image burley,Image Virginia)
Dunhill(London Mixtue,Nightcap,my mixture 965)
Borkum riff(Classic pure tobacco)
از انواع مرغوبترین تنباکو ها با توجه به سایت : http://www.tobaccoreviews.com/ میتوان تنباکو های زیر را نام برد که متاسفانه تعدادی از آنها د ایران موجود نیست
Mac baren – Navy Flake
Peterson-University Flake , Irish Flake, Old Dublin,Sherlock holmes
Dunhill- Nightcap,My mixture 965

توتون

ماسترو رحیمی و تیم مدیریت پاسارگادتاباک انجمن پیپ ایران با حدود یک دهه تجربه انواع توتون های خاص را فرآوری و تهیه کرده اند و در اختیار شما اسموکر های حرفه ای قرار داده است.در وب سایت بررسی توتون با انواع توتون های ایران و جهان آشنا شود
هنر ماسترو رحیمی
توتون های پیپ متنوع را از ما بخواهید

پیپ برایری

توتون

بهترین نوع پیپ است برایر متریال اصولی ساخت پیپ است و طعم و عطر و کیفیت توتون در پیپ برایری محسوس و قابل درک است .پیپ وسیله ای است که به طور خاص برای کشیدن تنباکو ساخته می شود. یک محفظه (کاسه) ( آتشگاه )برای توتون و تنباکو است که یک ساقه توخالی نازک (ساق) ( شنک ) از آن بیرون می آید و به دهانه ( استم ) ختم می شود. پیپ ها می توانند از مدل های ساده ماشینی گرفته تا پیپ دست ساز بسیار با ارزش ساخته شده توسط سازندگان مشهور پیپ ساز مانند ماسترو رحیمی باشند تا انواع و اقسام شکل های خاص هنری !که اغلب این کالا گران قیمت هستند و این دنیای هنری دنیای متغیر می باشد و متنوع با انواع و اقسام و همه جور قیمت پیپ های ارزشمند ایرانی را که هنر ماسترو رحیمی هست حتما در وب سایت ژورنال پیپ ببینید .
تدخین پیپ قدیمی ترین
شکل سنتی استعمال دخانیات است

توتون-2

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.