دلیل صدای قل قل هنگام پیپ کشیدن

در این مقاله می خوانید :

ممکن است بارها در میانه پیپ کشیدن صدای قل قل ضعیفی از پیپتان برخاسته باشد. دلیل آن جمع شدن آب در پایین کاسه پیپ، و یا در شنک و یا در استم است.
این صدا به دلیل جمع شدن شیره و رطوبت بنا به فرم و طراحی پیپ در انتهای کاسه و یا درون شنک و یا در استم ، شنیده می شود.

دلیل صدای قل قل هنگام پیپ کشیدن

دلایل ایجاد شیره می تواند به شرح زیر باشد :

1 – مشکل در طراحی و ساخت پیپ :

در برخی موارد به دلیل طراحی اشتباه و یا ساخت نامناسب و گاها به دلیل ذات فرم و شکل ظاهری پیپ صدای قل قل شنیده می شود و یا اسموکی مرطوب تر از حد معمول و استاندارد بوجود می آید .
در اکثر موارد این مشکل به دلیل طراحی نادرست در مسیر هوایی از انتهای کاسه تا قسمت دهانی پیپ ایجاد می شود ، وظیفه و کارایی این مسیر متراکم کردن و چگالش دود گرم حاصل از سوختن توتون و هدایت و انبساط و آزاد سازی آن به سمت قسمت دهانی می باشد که برخی اوقات به دلیل شیب تند و نامتعارف و یا وجود فاصله هوایی و ناپیوستگی در طول مسیر هوایی مشکل جمع شدن شیره و یا رطوبت بوجود می آید .

ناپیوستگی در مسیر هوایی می تواند به دلایل مختلفی ایجاد شود :

برخی از سازندگان پیپ بر این باورند که انتهای تنون حتما باید با قسمت مورتایز در شنک در تماس کامل باشد و بعضی دیگر معتقد هستند که این تماس کامل چندان هم ضروری نیست . معمولا این اتصال و تماس کامل در پیپ های ماشین ساز بطور کامل رعایت نمی شود .
دلیل دیگر میتواند در یک راستا نبودن شنک و استم در طراحی و ساخت پیپ باشد که این مشکل بیشتر در پیپ هایی با فرم خمیده دیده می شود .
گاها نیز فیت نشدن کامل قسمت تنون در شنک می تواند باعث بروز چنین مشکلی شود البته در مورد فیت بودن تنون در شنک هم اتفاق نظر در بین سازندگان و طراحان دیده نمی شود !
صرف نظر از جزئیات تخصصی گفته شده به نظر می رسد که مکانیک و ساختمان یک پیپ می تواند ارتباط مستقیم بین ایجاد مشکل قل قل پیپ برای یک اسموکر پیپ با یک توتون خاص و حتی با همه توتون ها داشته باشد .

2 -اسموک سریع پیپ :

بخار آب یکی از ترکیبات حاصل در هنگام سوختن توتون پیپ است که با داشتن اسموک سریع مقدار زیادی بخار آب ایجاد شده و در طول مسیر هوایی به مایع تبدیل شده و ایجاد مشکل می کند .

3 – استفاده از پیپی که هنوز آب بندی نشده و نو است :

که البته در این مورد نیز اتفاق نظر و دلیل علمی وجود ندارد ولی خب بنا بر تجربه پیپ نو معمولا اسموک مرطوب تری دارد .

4 – استفاده از توتون های با رطوبت بالا :

برخی توتون ها بخصوص انواع آروماتیک دارای رطوبت بالایی هستند که این امر موجب ایجاد مشکل می شود .

5 – استفاده از توتون های با افزودنی های زیاد :

در برخی توتون ها و بازهم بیشتر در انواع آروماتیک به دلیل استفاده از افزودنی های زیاد و موادی مانند گلیکول پروپیلن که یک ماده رطوبت گیر است در هنگام سوختن توتون پیپ روغن و شیره بیشتر از حد استاندارد ایجاد میشود که باعث ایجاد مشکل می شود .

6 – وجود بزاق دهان در پیپ :

ترشح بزاق دهان در هنگام کشیدن پیپ امری طبیعی است که گاها این بزاق به درون استم و دهانی پیپ وارد می شود و انباشته میگردد . تا حد امکان سعی کنید زبان خود را از وردی دهانی استم پیپ دور نگاه دارید و از ورود بزاق دهان به درون استم جلوگیری کنید .
در هر صورت اگر در هنگام کشیدن پیپ با مشکل قل قل مواجه شنیدن با استفاد از یک نخ تمیز کننده و وارد کردن آن در طول مسیر هوایی رطوبت و یا شیره موجود را از بین ببرید و سپس به کشیدن پیپ خود ادامه دهید .


ماسترو رحيمی و سازنده های مطرح پيپ دست ساز در دنيا پيپ هايی طراحی مي كنند كه دارای سيستم هايی هستند كه رطوبت و شيره در شنك پيپ قبل از محل اتصال به كاسه پيپ پايين ترين نقطه كاسه ( آتشگاه ) بالاترين نقطه شنک ،شيره و رطوبت مثل تله جمع می شود.
سيستم های ريورس هم همانند همين عمل مي كنند و در ساخته های خاص ماسترو رحيمی اين مورد در مواردی خاص انجام مي شود.

دلیل صدای قل قل هنگام پیپ کشیدن

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.