كارخانه بسته بندي Packing Factory

در این مقاله می خوانید :

كارخانه بسته بندي Packing Factory

بر آيند فعاليتهاي توليدي كارخانجات قبلي در اين كارخانه ملاحظه مي شود . اين كارخانه آخرين مرحله توليد است كه عمليات توليد در سه بخش صورت مي پذيرد .
1- بسته بندي Packing
بسته بندي در دو قسمت و بوسيله دو دستگاه انجام مي شود :


الف) بسته بندی paker سینی های محتوی سیگارت بوسیله اپراتور، در محل تغذیه قرار گرفته و پس از تخلیه در محل مخصوص، ابتدا به دور آن آلومینیوم و سپس اتیکت و باندرول الصاق می گردد.
مواد اوليه در اين بخش عبارتند از :
سيني هاي پر از سیگارت ، آلومينيوم فويل ، اتيكت ، باندرول ، چسب ساليكوم ، و سرعت توليد هر دستگاه از 110 تا 160 بسته سیگارت در هر دقيقه است .

ب) سلوفان پیچ cellophane wrapper
بسته هاي سیگارت آماده شده توسط ريل مخصوص به دستگاه سلوفان پيچ هدايت شده و پس از عبور از يك كانال وارد دستگاه شده و ابتدا سلوفان و نوار 2 ميليمتري به دور آن پيچيده شده و سپس بوسيله اتوهايي كه قابل تنظيم مي_ باشند ، سر و ته و يك پهلوي آن اصطلاحا” دوخته مي شود و مي چسبد .
مواد اوليه مورد نياز در اين مرحله عبارتند از :
سلوفان و يا پلي پروپلين ، نوار 2 ميليمتري ، چسب هات ملت Hot.Melt سرعت توليد اين دستگاه حداكثر 180 بسته سیگارت در هر دقيقه براي هر ماشين مي باشد .

2- قراصه بندي : Parcelling
ماشينهاي اين بخش ، پاكتهاي توليد شده را كه سلوفان پيچي نيز شده اند ، در بسته هاي 10 تايي و يا 25 تايي قراصه_ بندي مينمايند . بسته هاي توليد شده به باكس BOX نيز شناخته مي شوند .
مواد اوليه مورد نياز عبارتند از :
كاغذهاي قراصه بندي ( گلاسه دو رو، گلاسه يك رو، ساده و چاپي ) ، ليبلهاي جانبي Label چسب هات ملت Hot.Mel
توليد چندين دستگاه سلوفان پيچ بر روي نوار نقاله مربوطه قرار گرفته و پس از قرار گرفتن بر روي يكديگر، به بخش بعدي هدايت شده ، به دور آن كاغذ قراصه بندي پيچيده شده و سپس ليبلهاي جانبي الصاق مي گردند و از قسمت خروجي ، بر روي ميز مربوطه قرار ميگيرند .
يك قراصه يا باكس ، معمولا” حاوي 10 بسته سيگارت و در مجموع 200 نخ سیگارت است . قراصه هاي توليدي ممكن است شامل 25 = 5 × 5 پاكت 20 تايي ( محتوي 500 نخ سیگارت ) باشند .

به لحاظ جلوگيري از ايجاد اصطكاك در ماشينهاي بسته بندي و غلطكهاي كاغذكش و همچنين براي رفع چسبندگي و اصطكاك از پودر تالك استفاده مي شود .

3- كارتن زني Cartoning

مواد اوليه مورد نياز :

كارتن هايي كه بر اساس نوع سیگارت ، ابعاد آن مشخص مي باشند ، چسب نواري كاغذي ، چسب نواري پلاستيكي (براي كارتن سيگارت بهمن) _ دستگاه منگنه زن كه با فشار هوا عمل مي نمايد .

قراصه هاي توليدي ، توسط پرسنل جمع آوري و كارتن زده مي شوند و به دور آنها نوار چسب لازم گرفته شده و يا بوسيله دستگاه منگنه زن ، منگنه زده مي شوند .

اهداف اصلي از انجام مراحل 2 و 3 عبارتند از :

آسانتر شدن جابجايي و انتقال ، سهولت در چيدن كارتن ها در انبار، حفظ كيفيت ظاهري بسته بندي و . . . .

كليه كارتنهاي توليدي به انبار محصول هدايت تا از آنجا به بازار مصرف ارسال گردند .

منبع : http://wiki.tobacco.ir

كارخانه بسته بندي Packing Factory

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.