کد های حرفی که زیر فندک های زیپو حک شده است نشانه چیست؟

در این مقاله می خوانید :

کد های حرفی که زیر فندک های زیپو حک شده است نشانه چیست؟

متاسفانه بر اثر عدم اطلاع فروشندگان زیپو در ایران، این حرف را نشانه کیفیت فندک زیپو میدانند و این باور کاملا غلط را به مصرف کنندگان نیز انتقال داده اند


باید عرض شود این کدها برای تفکیک ماه تولید فندک زیپو به کار میرود بدین ترتیب که A نشانه تولید در ماه ژانویه، B نشانه تولید در ماه فوریه و… میباشد. جهت آگاهی بیشتر عین متن مندرج در وب سایت زیپو برای شما نقل میگردد:
We wish to advise that all of the Zippo lighters are manufactured with the same high quality standards. The bottom markings on your Zippo Lighter are the identification code, which enable us to determine in what year a particular lighter was manufactured. These dates changed from year to year. The letters stand for the month the lighter was manufactures. For example : A-January, B- February, C-March and etc

حروف و علائم ثبت شده در زیر فندک زیپو برای خیلی ها جای سوال دارد. برخی بر این باورند که نشانگر کیفیت فندک زیپو است و برخی دیگر معتقدند که معرف ادیشن کالای مربوطه است. در حقیقت هیچ کدام از این باور ها درست نیستند. متاسفانه فروش فندک زیپو در اماکن غیر حرفه ای (آبمیوه فروشی ها، خرازی ها و حتی دکه های روزنامه فروشی) موجب گرددیده که گردانندگان این اماکن برای سود بیشتر هر باور نادرستی ا ترویج دهند.

در واقع اعداد و علائم حک شده در زیر فندک زیپو معرف سال و تاریخ تولید بدنه فندک زیپو است.

کد های حرفی که زیر فندک های زیپو حک شده است نشانه چیست؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.