مروری کوتاه بر انواع ترکیبات توتون

در این مقاله می خوانید :

ترکیب انگلیش :

در این ترکیب توتون های ویرجینیا و لاتاکیا نقش اصلی را بازی می کنند .


می توان مقداری توتون اورینتال هم به این ترکیب اضافه کردو یا برلی و بلک کاوندیش : با اضافه کردن کاوندیش به ترکیب انگلیش ف ترکیب اسکاتیش بدست می آید . با اضافه کردن توتون برلی به ترکیب انگلیش ، ترکیب امریکن انگلیش بدست می آید .

ترکیب بالکان :

این ترکیب همان ترکیب انگلیش است با این تفاوت که در این ترکیب نقش اصلی را لاتاکیا و اورینتال بازی می کنند و ویرجینیا در رتبه بعدی نقش آفرینی می کند .

ترکیب ویرجینیا :

همان گونه که از نام این ترکیب بر می آید ، اساس این ترکیب توتون ویرجینیا از انواع مختلف است که می توان توتون های دیگر را نیز در ساخت این ترکیب به مقدار کم مورد استفاده قرار داد .
اگر به این ترکیب پریک اضافه کنیم به ترکیب حاصل ویرجینیا / پریک می گوییم .

ترکیب برلی :

جز اصلی تشکیل دهنده این ترکیب توتون برلی است که اغلب بصورت کیک و پلاگ تهیه می شود اگر چه می توان از انواع دیگر توتون نیز البته به مقدار کم در تهیه این ترکیب استفاده کرد .
اگر از طعم دهنده به مقدار کم استفاده کنیم در حد نامحسوس ترکیب حاصل همچنان برلی محسوب می شود ، اما اگر از طعم دهنده به مقدار محسوس استفاده کنیم ترکیب حاصل بصورت ترکیب آروماتیک در خواهد آمد .

ترکیب اورینتال :

اساس این ترکیب توتون های ترکیش / اورینتال هستند . البته ویرجینیا و انواع دیگر توتون نیز در تهیه این ترکیب می توانند مورد استفاده قرار گیرند .
اگر از لاتاکیا در تهیه این ترکیب استفاده می کنیم باید کمتر از 10% استفاده شود ، اگر از این مقدار بیشتر استفاده شود ترکیب حاصل به سمت ترکیب بالکان پیش می رود .

123

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.